Znojmo bude žádat o dotaci na revitalizaci vnitrobloku Dukelských bojovníků a Sokolovská

Kompletní revitalizaci vnitrobloku ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská chce v příštím roce provést město Znojmo. Žádat o dotaci bude na Státní fond rozvoje bydlení, kde je možné získat podporu max. 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů korun na projekt. „Zadali jsme zpracování detailnějšího rozpočtu, nicméně žádat bychom měli o maximální podporu, tedy o 6 milionů korun, neboť odhadované náklady z projektové dokumentace se pohybují kolem 12 milionů korun,“ podotýká starosta Znojma Jan Grois.
Státní fond rozvoje bydlení uveřejnil tuto dotační výzvu na začátku prázdnin s tím, že žádost musí být podána nejpozději do 4. září, přičemž jedním z hodnotících kritérií je i termín odevzdání žádosti. „Podání žádosti o revitalizaci vnitrobloku a s tím související zařazení odpovídající částky do rozpočtu musí schválit zastupitelstvo města, a tak na srpen plánujeme mimořádné zasedání. Přesný termín ještě stanovený není, chceme prvně kolegy zastupitele obvolat, abychom se s ohledem na prázdniny a dovolené vůbec sešli a byli usnášeníschopní,“ dodává starosta Grois.

V rámci revitalizace vnitrobloku Dukelských bojovníků a Sokolovská má dojít k opravě chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, k celkové asanaci vegetace, mají se vytvořit plochy pro odpočinek obyvatel a hru dětí. V jádru vnitrobloku je naplánováno vytvořit tři menší plochy. Jedna určená pro nejmenší děti, druhá pro větší děti a mládež, třetí by pak sloužila pro posezení a odpočinek obyvatel, především seniorů. Realizovat by se tato revitalizace měla v příštím roce.

K revitalizaci tohoto vnitrobloku pořádalo město v roce 2015 v rámci Zdravého města Znojma veřejné projednání. Občané měli možnost připomínkovat projektovou dokumentaci a hlasovat i o konkrétních návrzích v projektu. V hlasování například odmítli umístění pítka, naopak si například odhlasovali, že se tu pro děti postaví velká provazová pyramida.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient