Zítřek patří Světovému dni boje proti žloutence

(Aktualizováno před )

Žloutenka neboli virová hepatitida je jedním z nejčastějších nakažlivých virových onemocnění. Existuje několik typů žloutenek, označovaných písmeny abecedy – A, B, C, D a E. Jednotlivé typy se liší způsobem přenosu i délkou inkubační doby.

Světový den hepatitidy každoročně připadá na 28. července. Smyslem je zvýšit povědomí veřejnosti o virových hepatitidách a připomenout, že hygiena rukou je zásadní věc v boji proti infekčním onemocněním. „U nás je nejčastější žloutenka typu A, která je klasickým onemocněním špinavých rukou. „Vyskytuje se v menších epidemiích, naposledy třeba na Brněnsku. Často si ji lidé přivezou z dovolené v zahraničí, například z Egypta nebo jiné země severní Afriky. Přenáší se potravinami nebo i bankovkami,“ uvedl lékař infekční ambulance Krajské nemocnice T. Bati MUDr. Ivan Macek a dodal: „Typy B, C a D se přenášejí pouze krevní cestou, typ E přenášený potravinami se u nás vyskytuje pouze ojediněle.“

V nemocnicích je hygiena klíčová a pečlivě hlídaná. „Velmi důležitá je dostatečná dezinfekce rukou zaměstnance i pacienta samotného. Zdravotnický personál školíme v hygieně rukou, provádíme pravidelné hygienicko-epidemiologické prověrky na odděleních, kdy kontrolujeme úroveň hygieny rukou personálu mimo jiné i pomocí tzv. blackboxu nebo otisků rukou na živnou půdu,“ uvedla vedoucí oddělení nemocniční hygieny Mgr. Jana Lehnertová.

Účinnou prevencí je očkování. Proti žloutence typu A se lze očkovat, stejně tak proti hepatitidě B (děti narozené v ČR v roce 1989 a mladší jsou očkovány pravidelně proti typu B) Ostatní typy žloutenek jsou méně časté a vakcíny proti nim zatím neexistují. Samozřejmě je nutné dbát také na hygienu, především rukou. Za důležité se považuje i omývání potravin nebo dodržování zásad bezpečného pohlavního styku.

Zlínský kraj je na tom v poslední době, co se týká hepatitidy typu A, relativně dobře. Za rok 2017 zaznamenali hygienici pouze tři akutní případy.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz