Žena obtěžovala policisty nesmyslnými telefonáty

(Aktualizováno před )

Operátoři tísňové linky policie vyřizují denně v průměru sto dvacet telefonátů, v kterých lidé oznamují různé události, přes dopravní nehody, vloupání, krádeže, loupeže, až po fyzická napadání. Nejsou ale výjimkou případy, kdy lidé tísňovou linku 158 zneužívají obtěžujícími, až nesmyslnými telefonáty, kterými blokují přístupnost tísňové linky skutečným událostem, které je nutné řešit. A současně si zřejmě neuvědomují, že i za opakovaná obtěžující volání, kterými blokují linku tísňového volání, mohou být řešeni Českým telekomunikačním úřadem.

To je i případ 48leté ženy ze Semilska, která volala během měsíce letošního roku devět a devadesátkrát na linku 158, přičemž ani jeden z těchto telefonátů neuskutečnila z důvodu života nebo jinak ohrožující situace, ale pod značným vlivem alkoholu. I přesto, že ji operátoři linky upozorňovali na nevhodnost jejího jednání a současně i možné právní důsledky, s voláním nepřestala. Někdy se jednalo o jeden telefonát za den, ale v jednom dni dokázala policistům zavolat i patnáctkrát, dvacetkrát, ale i více jak třicetkrát.

Policisté již veškeré záznamy obtěžujících telefonátů 48leté ženy zadokumentovali a předali k dalšímu šetření Obvodnímu oddělení Semily pro podezření z přestupkového jednání, konkrétně uskutečňování zlomyslných volání podle § 120 odst. 1) písm. e) zákona č. 259/2010 Sb., o elektronických komunikacích. Ti již spisový materiál postoupili příslušnému úřadu, který podobná protiprávní jednání řeší, a to Českému telekomunikačnímu úřadu, který by měl ženě za obtěžující telefonáty vyměřit odpovídající finanční sankci.

Podobného jednání se dopustil již v roce 2013 muž, který od srpna do listopadu zneužil tísňovou linku celkem 640krát. Policisté i tehdy veškeré jeho obtěžující telefonáty zadokumentovali a pro podezření z přestupku postoupili Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten mu tehdy za telefonáty, kterými blokoval linku tísňového volání, vyměřil finanční sanci ve výši devět tisíc korun (a tehdy volání tohoto muže skutečně ustala, a to nejen kvůli vyměřené finanční sankci, kterou musel zaplatit, ale přispěl k tomu i příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost, a to na dvanáct měsíců).

Od roku 2012 do současnosti tak policisté oznámili Českému telekomunikačnímu úřadu 27 případů zneužití linky 158. Letos je to zatím jeden případ . .

Jednoznačným “rekordmanem” v počtu uskutečněných nesmyslných a obtěžujících volání na tísňovou linku policie je muž z Vratislavic, který v letech 2013 až 2014 uskutečnil více jak dva tisíce telefonátů.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz