Žďárský městský úřad zavádí regulaci počtu obsloužených klientů

(Aktualizováno před )

V posledních měsících se Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou potýká s velkým nárůstem počtu dříve místně nepříslušných klientů na odboru dopravy. Jedná se zejména o agendu registru vozidel. Z toho důvodu začíná platit od 2. července omezení v počtu obsloužených klientů na den.

„Díky rušení místní příslušnosti (dle trvalého bydliště), které je bezesporu proklientské, si začínají klienti vybírat úřady, které jsou více dostupné, otevřené a žádosti zvládají vyřídit rychle. Hlavně z tohoto důvodu jsme za poslední rok zaregistrovali 20% nárůst nově příchozích klientů,“ uvádí Jan Havlík, tajemník Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Vyvolávací systém bude od 2. července nastaven tak, aby byla zajištěna přiměřená čekací doba a klient byl bez problémů obsloužen do konce pracovní doby. Další klienti, kteří už nemohou být obslouženi nebo by čekali nepřiměřeně dlouho, pořadové číslo nedostanou. Opatření se netýká objednaných klientů přes internet, ti budou obslouženi vždy a přednostně.

Finančně je tato situace dlouhodobě neudržitelná, protože jen 20 % z příjmů tvoří správní poplatky, 80 % naopak tvoří příspěvek na výkon státní správy. V polovině roku 2017 došlo ke zrušení místní příslušnosti v agendě registru vozidel. Jak to od té doby vypadá na ORP Žďár nad Sázavou téměř po roce?

35 % klientů je místně nepříslušných
O 20 % vzrostl celkový počet klientů
O 50 % vzrostla čekací doba
O 65 % vzrostl počet objednaných klientů

Kromě toho dochází od 1. července 2018 ke změně na registru řidičů. Zde je nově také zrušena místní příslušnost. Úkony se od poloviny letošního roku stávají časově náročnějšími (např. focení žadatele nebo přeposílání dokumentace místně nepříslušných klientů), tudíž se kapacita pro obsluhu klientů opět sníží.

Kvůli výše zmíněným aspektům dochází ke snížení komfortu a kvality klientského servisu. Jak ale uvádí tajemník úřadu, je nastalá situace bez posílení prostorové a personální kapacity neřešitelná. „Pro udržení kvality a komfortu klientů jsme prostřednictvím systému objednávání maximálně využili stávající prostorové a personální kapacity odboru dopravy. Ani toto opatření však nezabránilo nepříjemnému prodloužení čekací doby. Proto jsme se rozhodli přistoupit k omezení počtu obsloužených klientů za den,“ říká Havlík.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz