Zastupitelé Jablonce rozhodli o vypovězení smluv hernám a kasínům

(Aktualizováno před )

Jablonec nad Nisou rozhodl o vypovězení všech smluv s provozovateli hazardních her v kasinech ve městě s tříletou výpovědní lhůtou. Město nechalo vypracovat právní analýzy k problematice hazardu, jejichž zadáním bylo stanovit další postup při uplatnění výsledku místního referenda a zároveň dodržet smluvní závazky mezi městem a provozovateli hazardních her. V současné době je v Jablonci nad Nisou devět povolených kasin.
Město oslovilo dvě advokátní kanceláře s žádostí o odborný právní rozbor, stanovení rizik a doporučení dalšího postupu.

Advokát Jan Houser konstatoval, že na základě místního referenda, jehož platnost byla potvrzená i libereckou pobočkou Krajského soudu Ústí nad Labem, se budou muset upravit podmínky pro provozování hazardu v Jablonci. A jako řešení nabídl dvě varianty.

V té první doporučil novelizaci obecně závazné vyhlášky (OZV) a zpřesnění podmínek pro provoz kasin, v nichž bude probíhat živá hra po celou otevírací dobu provozovny. Druhou navrhovanou variantou bylo zrušení OZV a úplný zákaz provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů, centrálních a lokálních loterních systémů a dalších loterií. V případě zrušení OZV a celoplošného zákazu hazardu ve městě se nabídla dvě řešení: město ve vyhlášce, kterou se zruší OZV, určí provozovatelům lhůtu pro ukončení jejich činnosti nebo bude postupovat dle smlouvy uzavřené s každým provozovatelem a vypoví ji s tříletou výpovědní lhůtou. Tento postup prodlouží provoz hazardu o tři roky a nebude tak uplatněný okamžitý zákaz hazardu ve městě. Jablonec ale nebude čelit jakýmkoliv případným námitkám nebo žalobám ze strany provozovatelů.

Advokát Miloslav Strnad z kanceláře STRNAD, JOCH, LOKAJÍČEK, advokáti s.r.o., řekl, že přijetím OZV, která by okamžitě zakázala provoz regulovatelných her na území Jablonce nad Nisou, by došlo k porušení soukromoprávních smluv o spolupráci. Proto doporučil odložit účinnost obecně závazné vyhlášky měnící podmínky pro provoz hazardních her ve městě, a to do doby řádného ukončení platnosti a účinnosti smluv o spolupráci, aby se tak minimalizovala rizika případného soudního sporu.

Diskuze k projednávanému bodu byla bohatá. Zastupitelé za Změnu zastávali jednoznačně variantu okamžitého zákazu herních automatů ve městě dle výsledku referenda. Většina zastupitelů se však shodla na tom, že nelze rozhodnutí občanů, čili výsledek referenda, nadřadit platným právním normám tohoto státu. Výsledkem jednání byla řádná vypověď smlouvy s provozovateli heren se zákonnou tříletou výpovědní lhůtou.

Převzato ODTUD

- reklama -

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz