Za strachem z očkování dětí proti COVID-19 jsou dezinformace, fake news a nepodložené fámy na sociálních sítích

Pandemie COVID-19 nadále je součástí našeho všedního života, které bychom se již nejraději zbavili. Nejlepší metodou, jak toto můžeme uvést do praxe je prevence, do které zařazujeme pravidelnou dezinfekci (rukou nebo různých ploch), nošením respirátorů a očkování. Samozřejmě spousta z nás trápí případné vedlejší účinky vakcinace, ale především si děláme starosti, že by se něco mohlo stát našim ratolestem. Strachy však pramení z nedostatku informací a také dezinformací, kterými se dnes sociální sítě a internet doslova hemží.

Rodič nemusí být doslova “antivaxer”, aby se bál své dítě očkovat. Často za tím je jen nedůvěra a pochybování okolí. A také neznalost. Data z klinické studie společností Pfizer-BioNTech ukazují na vysokou imunogenitu i účinnost očkování ve věkové skupině 12-15 let. Ve velkých klinických studiích byla prokázána účinnost v prevenci symptomatické PCR potvrzené nemoci covid-19 u lidí ve věku 16 let a více 95 %. Účinnost v prevenci hospitalizace byla 100 %. Studie u dětí ve věku 12-15 let prokázala účinnost v prevenci symptomatické nemoci 100 % a imunogenitu non-inferiorní vzhledem k věkové skupině 16-24 let. Děti ve věku 12-15 let dokonce dosáhly po očkování vyšších titrů specifických protilátek po druhé dávce očkování v porovnání s věkovou kategorií 16-25 let (1,76 krát vyšší geometrický průměr neutralizačních protilátek, 95% interval spolehlivosti 1,47-2,1). I v průběhu postregistračního sledování byla potvrzena vysoká účinnost mRNA vakcín.

Vakcíny používající technologii mRNA jsou u dětí a adolescentů bezpečné a dobře tolerované. Během klinických studií 3. fáze, na jejichž základě byla očkovací látka společností Pfizer-BioNTech podmínečně registrována, nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky u adolescentů a mladistvých (ve věku 12 let a více). Upozornila na to ve svém materiálu i Česká vakcinologická společnost.

Co potřebujete vědět předem, než naočkujete svoje dítě?

Jsou všechna očkování proti onemocnění COVID-19 pro děti?

Ne, každá vakcína jednotlivě prochází podrobným výzkumem a postupným schvalováním mezinárodními organizacemi. Pokud se chcete podívat na přesný přehled kontraindikací a věkových rozmezí momentálně dostupných vakcín, tak se můžete podívat zde.

Které věkové kategorie se týká očkování proti onemocnění COVID-19?

Nejedná se o jedno plošné nařízení. Každá vakcína je jiná a nelze jednoznačně říct, že jakoukoliv vakcínou proti COVID-19 můžete naočkovat jakékoliv dítě, které dosáhlo věku 5 let. Podrobnější informace naleznete v odkazu výše.

Co dítě a trvalé nežádoucí účinky po očkování?

Trvalé vedlejší účinky po vakcinaci jsou velice sporadické. Daleko typičtějšími krátkodobými vedlejšími účinky jsou:

  • Horečka
  • Bolest v místě vpichu
  • Třesavka/zimnice
  • Únava

Plný seznam nahlášených nežádoucích účinků naleznete na stránkách SÚKLu pod tímto odkazem.

Proč nechat naočkovat své dítě proti onemocnění COVID-19?

Když již vidíte, že neexistují žádné vědecky podporované argumenty k tomu, abyste své děti nenaočkovali a jedná se o bezpečnou prevenci pro vaše dítě, ale i jeho okolí, tak nemusíte nadále váhat. Děti totiž velice často mají daleko lehčí nebo žádné příznaky onemocnění COVID-19, kvůli čemuž se stávají tzv. bezpříznakovými přenášeči. Tím pádem, díky očkování nechráníte jen své dítě, ale i lidi, u kterých existuje obrovské riziko těžkého průběhu onemocnění.

Další podrobnosti ohledně COVID-19 u dětí můžete najít zde.

Foto: Envato

Diskuze

Scroll to Top
Tvorba webových stránek: Webklient