Výměna oken na škole Pastelka je v plném proudu

(Aktualizováno před )

Jednou z největších investic do školství v tomto roce je zateplení 9. základní školy, zvané Pastelka. Vzhledem k tomu, že jde o opravdu rozsáhlý objekt, je zateplení Pastelky rozděleno do dvou etap. První z nich odstartovala už 14. června předáním staveniště, nicméně práce se naplno rozjely až ve chvíli, kdy děti školu opustily. O letošních prázdninách zde dojde k výměně oken, vzduchotechniky a opravě střechy, vlastní opláštění budovy je součástí druhé etapy a bude na řadě příští léto. “Je to především kvůli tomu, abychom co nejméně narušili výuku. Stavební práce by měly být hotové zhruba do poloviny září, nicméně počítáme, že školní rok tu začne stejně jako na ostatních školách, půjde-li všechno podle plánů,” vysvětlil náměstek primátora Daniel Marek, který stavbu navštívil.

Zateplení Pastelky bude stát přes 70 milionů korun, město na něj ovšem využije dotace, na vlastní zateplení činí její výše 40 %, na vzduchotechniku pak 70 %. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V průběhu stavby dojde ke zjednodušení tvaru budovy tím, že se odstraní nadbytečné ocelové konstrukce arkýřů. Díky této úpravě bude mít škola mnohem příznivější tepelný tok bez zbytečných tepelných ztrát. Aktuálně se zde mění všechna okna včetně meziokenních vložek, copilitové prosklené stěny tady nahradí vyzdívka s novými okny. Úpravami projdou také konstrukce střech nad pavilony i tělocvičnami, které budou mít úplně novou skladbu.

Letos v létě je tedy v plánu kromě výměny oken i výměna výplní otvorů, rozsáhlé doplnění vzduchotechniky, stihnout se musí i malba a veškeré finální vnitřní povrchy.
Dokončení prací, spočívající v provedení kontaktního zateplovacího systému, montáže venkovních žaluzií a dokončení střech se pak uskuteční v roce 2019.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz