Ve Valašském Meziříčí vznikla nová jedlá alej

(Aktualizováno před )

Ve Valašském Meziříčí bylo založeno nové stromořadí podél panelové cesty nad fotbalovým stadionem. Liniová výsadba nese název Jedlá alej a tvoří ji 18 kusů ovocných dřevin různých druhů a odrůd, zapěstovaných ve formě vysokokmene. Město současně nechalo revitalizovat lipovou alej na ulici Králova.

Vzhledem k postupnému vytrácení se starých odrůd ovocných dřevin z krajiny se město Valašské Meziříčí rozhodlo uskutečnit projekt s názvem „Jedlá alej – Valašské Meziříčí“. „Výsadba stromů byla realizována během měsíce listopadu a mimo sběr plodů má plnit také edukační cíl poznání, pěstování a zpracovávání plodů ovocných dřevin. Výpěstky si budou moci občané za pár let sami sklidit,“ sdělila místostarostka města Yvona Wojaczková (ANO). Finanční náklady na projekt činily 32 tisíc korun včetně DPH.

Dalším významným krokem v péči o městská stromořadí je úspěšná revitalizace lipové aleje na Králově ulici. „V rámci této akce jsme nechali odborně ošetřit stromolezeckou technikou 12 kusů vzrostlých lip,“ pokračovala místostarostka. „Lípy byly ve zhoršeném zdravotním stavu, a to především kvůli četnému výskytu jmelí, které stromům snižovalo vitalitu. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zásah co nejrychleji,“ vysvětlil Tomáš Kunc z odboru komunálních služeb s tím, že cílem bylo zajištění stabilizace aktuálního zdravotního stavu vzrostlých stromů vzhledem k jejich vysoké biologické hodnotě.

Součástí této akce bylo také kácení několika náletových dřevin a dosadba 7 kusů nových stromů. „Záměrem této revitalizace bylo zachování vzrostlých stromů a pomocí dosadby mladých stromů během několika následujících let vytvořit v místě kompaktní lipovou alej,“ uzavřela Yvona Wojaczková (ANO).

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz