Ve Svatogothardské Lhotě byl zrestaurován pomník Vojtěcha Jezbery

(Aktualizováno před )

Čtrnáct let se na stavu pískovce již projevilo, proto bylo nutné v čas zahájit restaurátorské práce, aby se jeho stav rychle nezhoršoval a tím pádem nebyly náklady v následujících letech vyšší. Restaurátorské práce nejprve spočívaly v očištění a omytí pomníku od zelených řas, mechů a lišejníků včetně bronzového reliéfu. Poškozené partie kamene byly zpevněny vhodnou organokřemičitou látkou, poškozené a chybějící části byly dotmeleny, vydrolené spáry přespárovány a následně byla provedena lokální barevná retuš. V konečné fázi byl pískovec opatřen biocidním a hydrofobním nátěrem. Restaurování provedl pan Lukáš Kodydek z Hořic. Cena celkové obnovy činila 37.000 Kč a město jí financovalo ze svého rozpočtu.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz