Ve Šternberku rozšiřují službu Senior taxi

Ve Šternberku rozšiřují od 6. září službu SENIOR TAXI. Nově může službu využít senior starší 70 let (dosud 75 let) s trvalým bydlištěm ve Šternberku. Podmínkou pro využívání služby SENIOR TAXI je vyřízení průkazu SENIOR TAXI. Senioři se jím prokazují při nástupu do vozidla. Držitel průkazu SENIOR TAXI má nárok na 5 zvýhodněných jízd v kalendářním měsíci. Zvýhodněná cena činí 30 Kč za jednu jednosměrnou jízdu. Jízda může být uskutečněna po Šternberku, nově se služba poskytuje v místních částech (nevztahuje se okolní obce). Přepravovaná osoba může mít s sebou maximálně jednu osobu jako doprovod. Novinkou je také rozšíření doby využití SENIOR TAXI v pracovních dnech od 7 do 17 hodin (dosud do 16 hodin).

Služba se objednává telefonicky a vozidlo bude přistaveno nejpozději do jedné hodiny od potvrzení objednávky. Služba může být objednána ihned, kdy ji potřebujete, ale také jeden či dva dny předem. Pokud se služba SENIOR TAXI osvědčí, je město Šternberk připraveno navýšit počet jízd za měsíc, případně dále snižovat věkovou hranici přepravovaných osob.

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Šternberk ve spolupráci s odborem vnitřních věcí bude ve čtvrtek 6. září 2018 a v pondělí 10. září 2018 vydávat průkazy SENIOR TAXI. Průkaz bude vydáván v malém sále v přízemí Kulturního domu ve Šternberku. K vyřízení průkazu je nutné přinést občanský průkaz a jednu aktuální fotografii o rozměrech 35×45 mm.

Kdo si nestihne vyzvednout průkaz v uvedených dvou dnech, může jej od 13. září vyřídit na pokladně Městského úřadu Šternberk, Opavská 1 a dále každý čtvrtek od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hod. První vyřízení průkazu je zdarma, v případě jeho ztráty či poškození je výroba náhradního průkazu zpoplatněna částkou 100 Kč.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz