V základní škole ve Svítkově se začíná stavět

(Aktualizováno před )

Od dnešního dne patří část Základní školy Pardubice-Svítkov řemeslníkům, kteří zde začínají pracovat na přístavbě stávající budovy. Svítkovská škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor pro kmenové a odborné třídy, nedostačující kapacitou disponují i školní jídelna a družina. Díky přístavbě tak bude možné navýšit kapacitu školy až o devadesát míst.

„Investice je skutečně velmi potřebná. Řada dětí ze Starých Čívic, Lánů na Důlku nebo Opočínku, pro které je ZŠ Pardubice-Svítkov spádová, musí dojíždět do škol na Dukle či Višňovce. Kapacita svítkovské školy navíc není dostačující ani pro děti přímo ze Svítkova, a to jsou prostory školy, jejíž současná kapacita je 488 dětí, maximálně využity. Díky přístavbě nejen že navýšíme kapacitu školy, zlepší se i její zázemí, neboť se škola dočká nových odborných učeben. Rozšíření objektu zároveň umožní navýšit kapacitu školní družiny, která je nyní přístupná jen dětem z prvních a druhých ročníků,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. „Město dalo pardubickým rodičům slib, že pro jejich děti bude ve školkách a školách dostatek míst. Přístavba svítkovské školy je krokem k tomu, aby tomu tak skutečně bylo,“ doplňuje při startu investice náměstkova slova primátor Martin Charvát.

Firma Marhold, která ve výběrovém řízení zvítězila s nabídkovou cenou zhruba 117 milionů korun (včetně DPH), by zde zhruba do poloviny roku 2020 měla vybudovat nejen nové kmenové třídy a odborné učebny, ale i zázemí pro personál či přístřešek pro kola. Budova školy bude rozšířena v úrovni přízemí v části mezi hlavní budovou a severním křídlem a také v části vedle traktu školní jídelny. Dvě nadzemní podlaží navíc „vyrostou“ na objektu školní jídelny. „V prvním nadzemním podlaží by měly vzniknout čtyři třídy školní družiny, knihovna, zázemí pro personál a šatna ke školní jídelně spolu se sociálním příslušenstvím. Ve druhém nadzemním podlaží budou pro změnu vybudovány tři třídy pro první stupeň, denní místnost pro pedagogy, ředitelna, kanceláře a sociální příslušenství. Tři odborné učebny a jedna menší učebna určená pro výuku informačních a komunikačních technologií včetně kabinetu a příslušenství se pak budou nacházet ve třetím nadzemním podlaží,“ informuje o plánované přístavbě náměstkyně zodpovědná za investice Helena Dvořáčková.

Vzhledem k tomu, že se bude stavět také nad školní kuchyní a jídelnou, bude jejich provoz během rekonstrukce přerušen. „Po dobu stavby bude jako výdejna jídel fungovat polovina školní tělocvičny, která byla samozřejmě upravena tak, aby splňovala hygienické podmínky. Tato provizorní jídelna bude od druhé části tělocvičny navíc oddělena sádrokartonovou příčkou, abychom polovinu tělocvičny mohli i nadále využívat k hodinám tělesné výchovy,“ popisuje náhradní řešení ředitelka ZŠ Pardubice-Svítkov Monika Dobruská s tím, že některé kuchařky ze svítkovské školy budou do doby, než bude přístavba dokončena, připravovat obědy v čerstvě rekonstruované kuchyni v Domově pro seniory U Kostelíčka. Ostatní kuchařky se budou starat o děti v provizorní jídelně.

Odborné učebny a zázemí kanceláří se po dokončení přístavby přestěhují ze staré budovy do nové. Škola tak získá další prostory a rezervu pro případné opětovné navyšování kapacity, které by se tak obešlo bez dalších stavebních nákladů.

Převzato ODTUD

- reklama -

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz