V projektu Tvoříme město bylo zaevidováno 42 návrhů

(Aktualizováno před )

Do participativního rozpočtu Tvoříme město bylo nakonec zaevidováno 42 návrhů. Nyní proběhne jejich kontrola, zda odpovídají pravidlům a v říjnu bude seznam projektů předložen občanům k hlasování.

Princip participativního rozpočtu spočívá v tom, že občané sami podávají návrhy, co by chtěli ve městě vybudovat a sami také hlasováním rozhodují o tom, které projekty, odpovídající daným pravidlům participativního rozpočtu, budou zahrnuty do rozpočtu města a následně vybudovány. Zastupitelé města Česká Lípa do schváleného participativního rozpočtu vložili 5 milionů korun.

„Projekty, které v hlasování občanů letos zvítězí, musí město dát do rozpočtu na rok 2019 a zrealizovat je. Takové jsou podmínky,“ uvedla starostka města Romana Žatecká.

Českolipané mohli své návrhy podávat do konce května. Nakonec jich bylo zaevidováno 42 a týkaly se především těchto oblastí: pěšího pohybu ve městě (cesty, chodníky, bezpečnost pohybu, osvětlení), volnočasových aktivit (cyklodoprava, dětská hřiště, workoutová hřiště, lavičky, vodní prvky, zeleň), orientace ve městě (jednotné značení, sjednocení podoby domovních čísel, doplnění směrového značení od železničních stanic do centra města), vzdělávacích aktivit s vazbou na město (sborník veřejného umění, uspořádání Dne architektury) a pak to byly návrhy s přidanou hodnotou pro veřejný prostor (knihobudka, cedule s příběhem, Exhikrabice, WiFi , iSloupek).

Nyní návrhy zhodnotí konzultanti z městského úřadu, kteří posoudí jejich realizovatelnost a soulad s pravidly participativního rozpočtu a případně je s navrhovateli dopracují. O dalším osudu návrhů, které budou splňovat všechna kritéria a budou realizovatelné v roce 2019, což je základním předpokladem pro jejich zařazení do hlasování, budou následně rozhodovat sami občané města.

„Jednotlivé projekty nesmí být dražší než půl milionů korun včetně DPH. Realizovat se budou se ty návrhy, které v hlasování obdrží nejvíce hlasů až do celkově vyčleněné částky 5 milionů korun,“ dodává místostarosta Juraj Raninec.

Harmonogram participativního rozpočtu Tvoříme město:
31. 5. 2018 ukončen příjem návrhů
31. 8. 2018 dokončení posouzení realizovatelnosti návrhů
3. 9. 2018 zveřejnění karet s návrhy na webu tvorimemesto.cz
2. polovina září – veřejné představení návrhů i jejich autorů – vernisáž
říjen – veřejné hlasování, občané vyberou návrhy, které město Česká Lípa zrealizuje
v roce 2019

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz