V Plzni se rozmáhají podvody na seniorech. Dávejte si pozor

(Aktualizováno před )

Starší lidé a senioři představují jednu z nejvíce ohrožených skupin, na kterých je pácháno protiprávní jednání. Policisté evidují případy, kdy senioři jsou poškození v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé jsou velmi důvěřiví, podvodníci a zloději toho využívají a často připraví seniory o jejich celoživotní úspory. Pachatelé používají smyšlené příběhy a vymýšlí si různé kontroly či uzavíraní podomních smluv. Využívají tak důvěřivosti a naivity starších lidí.

I přesto, že policie na činnost podvodníků často upozorňuje i pomocí různých medií, je jejím zájmem na tuto problematiku opětovně klást důraz.

Policisté připomínají základní rady a tipy, jak se nestát obětí zloděje či podvodníka.

BEZPEČNÝ DOMOV
Zabezpečte vchodové dveře bytu bezpečnostním zámkem a pojistným řetízkem
Investujte do panoramatického kukátka, budete mít v zorném poli širší prostor
Nebuďte důvěřiví ke všem lidem a do bytu pouštějte pouze osoby, které znáte
Nemějte doma větší obnos peněz!
Byt vždy zamykejte, a to i v případě, že jdete pouze do sklepa či vynést smetí
Snažte se společně s ostatními nájemníky dohodnout na tom, aby se vstupní dveře zamykaly
Poraďte se s nejbližšími, než dáte peníze člověku, který od vás žádá peněžní „pomoc“

BEZPEČNĚ NA ULICI
Nenoste u sebe větší finanční obnos
Noste zvlášť doklady, klíče, mobilní telefon. Uložte je do jednotlivých vnitřních kapes v tašce nebo náprsních kapes na oblečení.
Dávejte si pozor na své osobní věci. V nákupních střediscích a MHD bývá často velká frekvence osob a velká anonymita.
NIKDY nenoste platební kartu společně s PIN kódem.
Buďte ostražití a nedůvěřujte osobám, i když Vás žádají o pomoc (např: žádost o půjčení mobilního telefon, pomoc s věcmi .. )
Nepodléhejte vidině snadného zbohatnutí – výhra v loterii, zdánlivě levné zboží

NEJČASTĚJŠÍ LEGENDY PACHATELŮ
Nabídka prodeje parfémů, vlněných dek či zázračných lamp
Prosba o zapůjčení finanční hotovosti, či mobilního telefonu.
Pachatelé se vydávají často za pracovníky plynárenských společností, elektrikáře, kominíky, či jiné různé kontrolory.
Nabízí finančně výhodné výměny okapů.
Vydávají se za příbuzného, a žádají peníze – často ze smyšleného důvodu (dopravní nehoda, náhlá operace, a jiné)

Rozměňování bankovek
Pokud k Vám zavítají pracovníci, kteří nemají patřičné označení, neotevírejte dveře. Přesvědčte se například telefonním hovorem u operátora služby, která je Vám nabízena, zda se opravdu uskutečňuje kontrola revizí, plynu či elektřiny ve Vašem bytě.

Obecné rady Skupiny ČEZ:
„Naši zaměstnanci nevybírají žádnou hotovost ani nevrací přeplatky v hotovosti a nepotřebují na místě žádné doklady (co se týká obchodních záležitostí, tak se zákazníkem komunikujeme prostřednictvím zákaznických center, smluvních partnerů, ČEZ pointů v obchodních centrech a call centrech), do objektu i nemovitosti vstupují zaměstnanci pouze k účelům definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení, odečtu elektroměrů apod.
Zaměstnanci mají u sebe vždy služební průkaz s identifikačním číslem – že se jedná o zaměstnance Skupiny ČEZ, si můžete VŽDY BEZPLATNĚ ověřit na poruchové lince 800 850 860, “ Mgr. Michaela Jirovcová – mluvčí skupiny ČEZ

Obecné rady společnosti Innogy (bývalý název společnosti byl RWE)

Certifikovaného prodejce innogy poznáte snadno – dodržuje následující pravidla:
Má profesionální přístup

-nic nezastírá, na přímou otázku poskytuje pravdivou a srozumitelnou odpověď
-na dotazy, na které neumí odpovědět, neodpovídá – odpověď si zajistí u odborníka innogy
-přizpůsobí komunikaci odborné úrovni zákazníka, nepoužívá nadměrné množství odborných výrazů

Je otevřený

-certifikovaný prodejce sděluje přesné a úplné informace o nabízených produktech innogy
-prodejce poskytuje zákazníkovi dostatek času na prostudování smluvních dokumentů (smlouvy, ceníky, obchodní podmínky)

Je slušný

-nenavštěvuje zákazníka vícekrát (neprojeví-li o to zákazník výslovně zájem)
-neobtěžuje zákazníka telefonáty a návštěvami v nočních hodinách
-chodí slušně oblečený
-nezakrývá účel návštěvy, nevyvíjí na zákazníka nátlak a nevyhrožuje mu (např. marketingový průzkum, odečet elektřiny, riziko odpojení elektřiny)
-nezneužívá důvěřivosti, nezkušenosti nebo neznalosti zákazníka, zejména starších osob.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz