V Plzni proběhla akce Bezpečné nádraží

(Aktualizováno před )

Policisté kontrolovali osoby, které se zjevně bezdůvodně zdržují v nádražních budovách bez cestovního dokladu a opakovaně chodí k vlakům a zpět do vestibulů v době, kdy se shromáždí větší počet cestujících. Plzeňští policisté se při akci zaměřili také na krádeže při nastupování do vlaků a vystupování z nich a krádeže při sledování informačních tabulí (zejména odložených zavazadel). Pozornost věnovali také kapesním krádežím při nákupu jízdenek, chůzi po eskalátorech a výběru hotovosti z bankomatů.

Akce měla samozřejmě také preventivní charakter. Již samotná přítomnost policistů například na peronu ve většině případů odradí osoby od jejich úmyslů. Policisté zároveň mohou při kontaktu s občany radit, jak se nestát obětí krádeže. Do bezpečnostní akce byla zapojena také Městská policie Plzeň, pracovníci bezpečnostní agentury a zástupci ze Správy železničních dopravních cest.

Během akce byly zkontrolovány desítky osob a v několika případech bylo zjištěno protiprávní jednání. Policisté vyřešili přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek na místě v příkazním řízení. Proběhla také kontrola odstavených vagónů a dalších přilehlých míst vlakového nádraží.

Cestující, pozor na své věci

Policisté opětovně upozorňují cestující, aby věnovali svým zavazadlům pozornost. V nádražních halách není dobré od zavazadel odcházet, byť jen na chvíli. Totéž platí o peronech a čekání na spoj. Při nákupu jízdenek a při nastupování a vystupování z vlaku je potřeba si hlídat také kabelky, ve kterých mají cestující doklady a peněženky.
Samostatnou kapitolou je cestování ve vlacích. Cestující by neměli ponechávat – zejména dražší zavazadla – bez dozoru. Pachatelé krádeží rovněž využívají chvil, kdy cestující usne a odcizí buď zavazadlo, nebo přímo kabelku s doklady.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz