V Ostředku slavili 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů

(Aktualizováno před )

Letošní Den obce, který uspořádala v sobotu 30. června obec Ostředek s výraznou podporou SDH Ostředek a dalších místních spolků, byl zcela výhradně věnován 120. výročí založení ostředeckého sboru dobrovolných hasičů.

Významnosti a důstojnosti celému dni dodala přítomnost Jeho Eminence, Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, který dopoledne celebroval mši svatou v zámecké kapli svatého Jana Nepomuckého. Na závěr mše požehnal pan kardinál novému praporu ostředeckých hasičů. Po mši svaté se všichni přítomní odebrali v průvodu za novým praporem k nedalekému pomníku padlých, kde položením věnce, modlitbou a zpěvem české národní hymny uctili památku našich předků padlých během 1. světové války.

Vrcholem slavnostního dne bylo následné slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice. Než došlo k jejímu otevření symbolickým přestřižením pásky, vystoupili se svými projevy starosta obce Ing. Marek Škvor, starosta SDH Ostředek Petr Sadílek a se svými zdravicemi pozdravili přítomné naši milí hosté pan plukovník ing. Martin Legner (HZS Středočeského kraje), paní Dana Vilímková (OSH ČMS Benešov), pan ing. Luboš Navrátil (Krajský úřad Středočeského kraje) a pan Martin Kůrka (okrsek Ostředek).

Nově otevřené zbrojnici a hasičským vozidlům pak požehnal pan kardinál, který si poté s velkým zájmem, protože za mlada byl také členem hasičského sboru, prohlédl za doprovodu starosty SDH a starosty obce celou budovu i hasiči připravená tabla s fotografiemi. V té době se již na návsi před zbrojnicí řadil za koňskou stříkačkou z Vranova průvod hasičů a všech přítomných, který se vydal na cestu k fotbalovému hřišti, kde proběhla za účasti čtyř družstev malých hasičů soutěž věnovaná Jirkovi Schovánkovi.

Pozvaní hosté v čele s panem kardinálem a jeho doprovodem se zúčastnili slavnostního oběda v salónku ostředecké restaurace.

Po obědě se pan kardinál, který velmi zapůsobil svou důstojností, moudrostí a lidskosti, posledním zamáváním rozloučil a vyrazil ku Praze. I díky jeho návštěvě vstoupí sobotní den do dějin obce jako jeden z nejvýznamnějších.

Po ukončení oficiální části oslav se veškeré dění přesunulo do parčíku před restaurací, kde zahrála dechová kapela Keramička. Velký potlesk sklidilo krátké vystoupení dětí z Dětské skupiny Ostřeďáček. Den uzavřela taneční zábava s kapelou Šakalí dech.

Dotací ze Středočeského fondu hejtmana ve výši 50 000 Kč přispěla na náklady akce paní hejtmanka, která se z pracovních důvodů akce nemohla zúčastnit. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravách a zdárném průběhu dne podíleli, zejména pak ostředeckým hasičům.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz