V Lovosicích se rýsuje první návrh podoby nové expoice

Výtvarně-architektonická studie na využití sklepních prostor Pfannschmidtovy vily je na světě. Historická expozice, která po půl století vakua předznamenává vznik muzea v Lovosicích, vzniká v hlavách a na „rýsovacím prkně“ odborné pracovní skupiny.

„Projekt takovýchto rozměrů vyžaduje velké úsilí a mnoho práce v několika rovinách. Je třeba vyřešit technické a stavební řešení výstavních prostor. Skupina historiků a další členové skupiny, kteří se zabývají myšlenkovou náplní a exponáty, musí konkretizovat obsah a poselství výstavy. Je třeba vyřešit legislativní stránku věci z hlediska zabezpečení a obsluhy expozice a s tím související personální otázku celého projektu. V neposlední řadě je nutné najít finanční prostředky pro pokrytí nejenom samotného vzniku, ale také příprav projektu. Jisté v tuto chvíli je, že podnik tohoto rozsahu bude vznikat i několik let a já jen doufám, že najde podporu v dalším Zastupitelstvu města Lovosice a to mu dá zelenou,“ nastínil starosta města Milan Dian.

První fází příprav je výtvarně architektonická studie, která výstavu s pracovním názvem „Odkrytá tajemství našich předků a jejich poklady“ posouvá z roviny myšlenkové do konkrétních tvarů a barev. Autorem návrhu je teplický výtvarník Martin Tomášek. „Studie je předstupněm projektové dokumentace na rekonstrukci sklepních prostor vily a výrobních výkresů mobiliáře. Budeme rádi, když se s ní veřejnost seznámí, aby bylo možné v další fázi projektování zahrnout myšlenky široké veřejnosti do konkrétních návrhů,“ vysvětluje starosta. S projektem se veřejnost bude moci podrobně seznámit 13. září na připravovaném setkání s radnicí.

Studie expozici umístila do hlavního „sálu“ sklepních prostor vily. Prostor je barevně rozdělen do tří historických období. Barvy odrážejí nejvýraznější myšlenkové a sociální proudy, kterými se dané období vyznačuje. Hlavní chodba a předsálí představuje informační koridor, který kopíruje rozdělení expozice. Prohlídkový okruh začíná již u vchodu z knihovny. Na stěnách foyer jsou umístěny informační panely, které přecházejí v panely expozice a vlastní vitríny s historickými exponáty. Jednotlivé expozice mají své znaky inspirované tématikou daného období. Panely jsou umístěny na neomítnutých zdech tak, aby byl co nejvíce zachován původní ráz sklepů a byla tak podtržena hodnota samotné vily, která je nedílnou a zásadní součástí historie města. V dalších místnostech by měla být umístěna vinotéka, salónek a pokladna se suvenýry.

Po obsahové stránce jsou ve hře tři hlavní historické proudy: Keltové, románské období a gotika. Zvažuje se také novověk věnovaný například bitvě u Lovosic nebo průmyslové historii města. Zmíněna by mohla být také příroda, geologie nebo slavní rodáci. „Jak konkrétně bude výstava vypadat, ukáží až další průzkumné práce. Chceme navázat spolupráci s oblastními muzei. Doufáme, že nám exponáty zapůjčí muzeum v Mostě, kde je největší sbírka nálezů z okolí Lovosic. Komunikujeme také s litoměřickým a ústeckým muzeem,“ říká starosta Milan Dian.

Výtvarně-architektonickou studii naleznou zájemci již teď na webu města Lovosice nebo na facebooku: Lovosice – profil města. Debata nad projekty proběhne 13. září od 16:00 v sále staré radnice v Lovosicích.

Dalšími tématy budou: parkovací místa, Lávka přes Labe, projekt revitalizace „U Turka, Zimní stadion a ubytovna a zpřístupnění věže staré radnice.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz