V Jindřichově Hradci proběhl I. ročník mimořádného projektu Škola 3. věku

(Aktualizováno před )

Od měsíce září roku 2017 až do konce června 2018 probíhal v Domově seniorů Jindřichův Hradec mimořádný projekt, kdy v zařízení proběhl , kdy patronem tohoto projektu se stal starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

Jedná se o vzdělávací aktivity pro seniory v různých tématech např. poznávání jednotlivých krajů České republiky, různých řemesel apod.. Tím se rozvíjí osobnost i v pokročilém věku. Senioři se scházejí jedenkrát měsíčně a společně s lektory poznávají a osvojují si techniky osobního tréninku, sebepoznání, rozvoje osobnosti a vzdělávání.

Ve školním roce 2017/2018 se tohoto projektu zúčastnilo 19 klientů a 18. 6. 2018 jim na slavnostním ukončení ročníku předal certifikáty starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka, ředitel Centra sociálních služeb Jiří Blížil a vedoucí zařízení Domova seniorů Radka Stejskalová.

Závěrem nezbývá, než u studentů – seniorů ocenit jejich vytrvalost, a popřát jim hodně chuti a píle při studiu v dalším roce. Vždyť po prázdninách, v září tohoto roku, otevíráme v zařízení již druhý ročník s novými tématy. A každý absolvent i nový uchazeč o studium jsou už nyní předem přijati. Tak směle do toho!

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz