V Holešově proběhl koncert židovské hudby při svíčkách

Mimořádnou a oblíbenou kulturní událostí a neodmyslitelnou součástí Festivalu židovské kultury bývá tradičně koncert při svíčkách… a stejně tak tomu bylo i tentokrát. Dominika Weiss Hošková a Jiři Hošek ve svíčkami osvětlené synagoze navodili kouzelnou atmosféru, při které si téměř stovka posluchačů mohla v klidu a třeba i se zavřenýma očima vychutnat každý tón židovských a klezmerových písní. Dvojice, která v Holešově koncertovala už po čtvrté, si na oplátku mohla vychutnat obdiv všech posluchačů a zasloužený potlesk jako poděkování za příjemný večer.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient