V Benešově proběhlo setkání soudců a sociálních pracovníků

(Aktualizováno před )

Řeší společné případy, i když každý z jiné pozice. Ať jsou to komplikované rozvody, umístění dítěte do ústavní výchovné péče nebo trestná činnost mládeže. Odborníci působící v ochraně ohrožených dětí na Benešovsku se sešli, aby společně hledali odpovědi na otázky, jak zajistit nejlepší zájem dítěte.
V zasedací místnosti Městského úřadu (MěÚ) v Benešově se 26. června u kulatého stolu sešly zástupkyně místního okresního soudu, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a vedoucí Odboru sociálních věcí (a zdravotnictví) MěÚ Benešov, Vlašim, Votice i Sedlčany i pracovnice Probační a mediační služby (středisko Benešov).

Multidisciplinární setkání na téma „Dítě v soudním řízení“ organizovali síťaři (pracovníci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí) pro obce s rozšířenou působností Benešov, Vlašim a Votice. Cílem bylo vzájemné vyjasnění oblastí spolupráce v opatrovnických i trestních řízeních. Během diskuze přišlo na řadu téma šetření v rodinách, pohovory s dětmi, asistované předávání dětí i kolizní opatrovnictví nebo mediace.

Účastníci setkání si sdělili konkrétní postupy, které využijí ve své praxi. Jedním z příkladů je ochrana dítěte před systémovým týráním, která zahrnuje i omezení přítomnosti dětí u soudu mimo dobu, kdy se ho jednání přímo týká, je zjišťován jeho názor apod. Zároveň byla sdílena aktuální praxe – přibývá případů, kdy se upravuje i styk s prarodiči.

Podobná mezioborová setkání nejsou na Benešovsku výjimkou. Aktéři sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny se snaží vzájemně komunikovat a síťaři pořádají řadu setkání dle zjištěných potřeb místní sítě (např. setkání OSPOD a škol, či sociálních služeb apod.) „Obecně musím spolupráci s OSPOD pochválit,“ potvrdila předsedkyně okresního soudu Mgr. Magdaléna Kerlová. I když rezorty vycházejí z metodických pokynů různých ministerstev, nejdůležitějším společným vodítkem zůstává zájem dítěte. Další setkání soudců a sociálních pracovníků je plánováno na podzim.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz