V areálu chebské Lokomotivy se bude pokračovat s další částí rekonstrukce

(Aktualizováno před )

Včera došlo k předání části areálu Lokomotiva Cheb firmě RMC Stavby s.r.o.. Firma bude rekonstruovat halu s přístavbou šaten. Projekt navazuje na etapu I – fázi IA – Hřiště s umělým povrchem, která byla úspěšně dokončena v loňském roce. V letošním roce proběhne realizace další části a to fáze IB projektu s názvem „Rekonstrukce haly s vybudováním přístavby šaten“.

„Během této fáze dojde k rekonstrukci sportovní haly a vybudování nových šaten. Dále pak odvodnění objektu i přístavby, tzn. vybudování splaškové a dešťové kanalizace s úpravou zásobování vodou. Rekonstruována bude též opěrná stěna s oplocením a příslušné komunikace a nezpevněné plochy. Dojde i na terénní úpravy,“ uvedl starosta města Zdeněk Hrkal.

Podle slov místostarosty Michala Pospíšila, v jehož gesci je odbor investic, je realizace revitalizace chebského sportoviště dobrou investicí pro vytvoření zázemí pro sportovce a sportovní kluby. „Podobné projekty je třeba v našem městě i do budoucna podporovat.“

Projekt je financován z prostředků města Cheb a z dotačního titulu: Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 14 936 736 korun. Stavební práce dosahují výše 34 237 811,37 korun vč. DPH.

Termín dokončení přístavby šaten je do 10. 12 2018, rekonstrukce haly do 30. 6. 2019.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz