V areálu bývalé školky vznikne Denní stacionář

Nová moderní budova. Tak by mohl vypadat Denní stacionář Šimon, pokud Charita Jeseník získá dotaci na realizaci svého plánu. Důstojné zázemí by klienti našli na stávajícím místě v areálu bývalé školky patřící městu. Zastupitelé města tuto myšlenku podpořili.

Komunální politici se rozhodli pro prodej bývalé školky včetně pozemků Charitě Jeseník, která zde provozuje denní stacionář, uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí. Podmínkou je zachování této sociální služby po dobu 15 let. „Tato služba je potřebná a dlouhodobě využívána. Svým posláním napomáhá udržet v péči rodiny osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením tím, že poskytuje odlehčení v této náročné péči. Mimo to, pokud by ji nezajišťovala nezisková organizace, tak by její poskytování přešlo na město, což by bylo pro město finančně více nákladné,“ podotkl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jiří Kovalčík.

Budova denního stacionáře dnes už ale nenabízí přílišný komfort. „Prostory jsou dlouhodobě dispozičně nevyhovující, například průchozí místnosti jsou zbytečně velké, chybí bezbariérovost. Nemovitost je navíc ve špatném technickém stavu,“ uvedla ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Iniciativu místní charity vybudovat zde zcela nový stacionář město vítá, neboť v současné době nedisponuje takovými finančními prostředky, aby se pustilo do rozsáhlé rekonstrukce. Výstavbě moderního objektu by předcházela demolice bývalé školky, investiční akce za zhruba 50 milionů korun je však podmíněna úspěšností projektu. „V opačném případě charita odstoupí od smlouvy o smlouvě budoucí a pozemky včetně bývalé školky by zůstaly v majetku města,“ vysvětlila vedoucí oddělení majetku Monika Nepejchalová.

Denní stacionář poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně autismu.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz