Ukrajinské řidičáky u nás platí, auta zde mohou jezdit bez registrace i STK půl roku

Ukrajinské řidičské průkazy v ČR platí, předpisy v oblasti vozidel na současnou situaci pamatují. Lidé z Ukrajiny prchající před ruskou agresí do ČR řeší nebo budou řešit spoustu praktických otázek svého fungování v České republice. Mimo jiné i používání svých dokladů k řízení vozidel či používání a nákup aut samotných. Přinášíme souhrnnou informaci na jednom místě.

Řidičské průkazy vydané na Ukrajině

Ukrajinští řidiči mohou zcela v souladu s platnými zákony v České republice řídit automobily se svým národním řidičským průkazem. Je to možné u dokladů, které odpovídají vzoru řidičského průkazu stanoveného Úmluvou o silničním provozu (Vídeň  1968). To, že ukrajinští řidiči nevlastní evropský řidičský průkaz tedy není překážka. 

Řidičský průkaz by bylo třeba měnit až v případě pobytu v České republice po dobu jednoho roku a déle. Tuto informaci mají k dispozici i jednotlivé úřady, které s lidmi komunikují. Taktéž Ministerstvo dopravy tyto informace poskytuje.

Ukrajinská vozidla v ČR, postup při registraci

 Vozidlo evidované na Ukrajině může být bez registrace provozováno na území ČR až šest měsíců (Vídeňská úmluva).

Pokud:

  • má platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zelenou kartu),
  • je vozidlo provozováno v řádném technickém stavu (platnost STK se v rámci provozu takového vozidla nezkoumá, neboť Ukrajina není členským státem EU)

Při případné následné registraci se u vozidla bude schvalovat technická způsobilost a postupuje se dle požadavků § 6, § 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb. (v případě, že má vozidlo EU schválení typu, pak se schvalování technické způsobilosti není potřeba a provádí se přímo registrační úkony).

 Zakoupení nového vozidla občanem Ukrajiny

Pokud občan Ukrajiny nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, dostane registrační značku pro vývoz s platností na tři měsíce (ustanovení § 38d zákona č. 56/2001 Sb.). Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude možná registrace vozidla.

 Zakoupení ojetého vozidla občanem Ukrajiny

Pokud občan Ukrajiny nemůže doložit adresu pobytu v ČR, ale má udělen azyl nebo povolený pobyt, bude mu vydána registrační značka pro vývoz s platností na tři měsíce (ustanovení § 14 zákona č. 56/2001 Sb.). Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude následovat možná registrace vozidla.

Současné právní předpisy týkající se registrace vozidel i nadále platí, v době nouzového stavu nejsou nijak jinak upraveny. Registry vozidel v ČR jsou o postupu informovány. Taktéž Ministerstvo dopravy tyto informace poskytuje. O případných dalších aktualitách budeme informovat.

Diskuze

Scroll to Top
Tvorba webových stránek: Webklient