Učitelka Jarmila Polomská z Rovnin je mezi letošními finalisty ceny Global Teacher Prize

(Aktualizováno před )

Z více jak šedeásti navržených učitelů se mezi deset finalistů ceny Global Teacher Prize Czech Republic pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním dostala Jarmila Polomská ze Základní školy Rovniny v Hlučíně. Slavnostní ceremoniál se konal v Praze ve čtvrtek 14. června.

Jarmila Polomská pracuje jako učitelka už 29 let. Vyučuje český jazyk a dějepis, na škole zastává také funkci výchovné poradkyně.
“Paní učitelka Polomská je pro vedení školy nepostradatelná v roli senior teacher, je jakýmsi strážcem kvality pedagogické práce naší školy,” řekl ředitel školy Miroslav Všetečka.
Učitelka Polomská je v rovninské škole mentorem, v mentorských rozhovorech podporuje individuální rozvoj učitelů. Spolupracuje s kolegy, předává profesní zkušenosti, realizuje otevřené hodiny a následné rozvojové rozhovory. Je lídrem autonomního týmu učitelů, který tvoří strategii školy a zpracoval systém kvalitní práce pedagogů. Aktivně vyhledává nové formy a metody výuky. Pravidelně se vzdělává v programech podporujících individualizaci výuky. Věnuje se rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí, řídí tým mimoškolního projektu orientovaném na zavádění čtenářských dílen. Se žáky vede individuální pohovory, které jim pomáhají stanovovat jejich osobní výukové cíle. Organizuje školní projekty jako Poetická čajovna, Kam na školu?, Zikmund a Hanzelka, Anna Franková a mnohé další.
“Byli jsme na úspěch paní učitelky z Hlučína moc pyšní. Jsme rádi, že na našich školách působí pedagogové, kteří vnímají své zaměstnání jako skutečné poslání,” uvedla místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová, která se slavnostního ceremoniálu v Praze účastnila spolu s vedoucí odboru rozvoje Městského úřadu Hlučín Darinou Krejzlovou.
Cena je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti EDUin. Jeho cílem je podpořit a ocenit kvalitní pedagogy, motivovat současné i budoucí učitele k výkonu jejich profese a v neposlední řadě napomoci zvýšení prestiže učitelského povolání. Nultý ročník se konal v roce 2017, letos se uskutečnil první ročník udílení cen.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz