Trutnov pracuje na rozšíření sociálních služeb, které nabízí svým občanům

(Aktualizováno před )

V rámci koordinovaného a efektivního postupu vypracovalo město Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města na následující tři roky.

Téměř dva roky připravovalo město Trutnov ve spolupráci s dalšími organizacemi Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 – 2020. Jeho podobu schválili na svém posledním jednání trutnovští zastupitelé, a tak se může začít s jeho realizací. „Konkrétní kroky, které podnikneme ještě letos, jsou popsány v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018, což je prováděcí dokument střednědobého plánu,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova a dodává, že „to, jak se město stará o své obyvatele, kteří potřebují pomoc, odkazuje na jeho vyspělost.“

Tvorba střednědobého a v návaznosti i akčního plánu spočívala v setkávání čtyř skupin rozdělených dle oblastí, a to Rodiny s dětmi, Senioři, Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním a Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života. Tvůrci plánu pak na základě vlastních zkušeností, poznatků z praxe a dotazníkových šetření navrhli uskutečnění následujících aktivit:

· Vznik a rozvoj tísňové péče
· Vznik nízkoprahového denního centra
· Sociální šatník
· Centrum duševního zdraví (přípravná fáze k zahájení projektu)
· „Transformace“ Mostu k životu o.p.s. jakožto příspěvkové organizace města
· Zajištění dostupnosti bezplatného dluhového a občansko-právního poradenství (zároveň se jedná o opatření, které se týká vzniku nové sociální služby, tj. občanská poradna)
· Vytvoření materiálů o sociálních a návazných službách + využití dalších informačních kanálů
· Navázání spolupráce s lékaři (případně její rozšíření)
Na realizaci některých bodů město již pracuje a další jsou ve fázi přípravy. V rámci zvýšení informovanosti pracovníci Odboru sociálního MěÚ Trutnov organizují řadu tematických besed, o jejichž konání se zájemci mohou dozvědět na webových stránkách města www.trutnov.cz a v Radničních listech.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz