Střední odborné učiliště ve Valašských Kloboukách převzalo nový vůz pro výuku

(Aktualizováno před )

V rámci projektu škola modernizuje technické vybavení a opravuje také dílny odborného výcviku. Žáci se tak učí novým zručnostem v podmínkách, které plně odpovídají dnešním technologiím.
V rámci projektu Pořízení strojního vybavení naše škola převzala do výuky nový vůz KAROQ 2,0 TDI 4×4 pro výuku žáků v rámci odborného výcviku a zároveň pro výuku autoškoly. Více než dvouleté úsilí v rámci projektu IROP nyní přechází do fáze zařazení strojů a techniky do výuky.

Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality výuky odborných technických předmětů zmodernizováním odborných specializovaných praktických pracovišť, kde si žáci poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří, rozšíří a zdokonalí. Tím získají další odborné kompetence, které v budoucnu využijí na trhu práce. Projekt je, mimo potřebné stavební úpravy, zaměřen především na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, které pomáhají realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Výstupem projektu je tedy pořízení dvou hrotových soustruhů, univerzální frézky, obráběčky, opacimetru včetně analyzátoru, plničky klimatizace, čtyřsloupového zvedáku, vysokotlakého mycího zařízení, svářecího agregátu a zkušebny tlumičů a brzd pro praktickou výuku v rámci obou oborů. Dále pořízení nákladního a osobního automobilu pro výuku autoškoly v rozsahu zákona č. 247/2000 Sb. – Výuka řízení motorových vozidel, která je pro výuku v rámci studia na SOU Valašské Klobouky nezbytná. Jak je již v popisu cílových skupin uvedeno, výuka řízení motorových vozidel je součástí výuky na SOU Valašské Klobouky. Škola provádí výuku řízení motorových vozidel bezúplatně.

Součástí projektu je také oprava podlah v dílnách odborného výcviku, která je k dosažení stanoveného cíle nezbytná. Součástí projektu bude také provedení základních venkovních úprav. Nově pořízené vybavení pro odborný výcvik žáků a stejně tak i nezbytné stavební úpravy v dílnách odborného výcviku povedou k ověření, rozšíření i zdokonalení praktických znalostí žáků, čímž bude splněn cíl projektu. Získáním dalších odborných kompetencí se žáci, jakožto hlavní cílová skupina projektu, mohou po řádném ukončení studia lépe uplatnit na trhu práce.

Nyní jsou hotovy stavební práce. Pět dílen odborného výcviku má zcela nové podlahy. Došlo ke stavebním úpravám, vymalování a některé z těchto dílem mají nové LED osvětlení. Během celé zimy musely být vystěhovány soustruhy. Část techniky byla vyřazena a bude nahrazena novými soustruhy. V rámci odborného výcviku žáci se svými učiteli provedli nátěry, opravy stávajících strojů, opětovné přemístění několikatunových soustruhů, nové osazení, připojení a mnoho další „renovační“ práce na stávající technice a strojích v dílnách.

Celé prázdniny budou probíhat přejímky techniky a strojů, aby od začátku nového školního roku žákům sloužilo celé nové moderní vybavení dílen.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz