Stavba chodníku se odkládá, město zvažuje úpravu Muzikantské stezky

Místo chodníku do lázní úprava horní části Muzikantské stezky. Takový je záměr města poté, co majetkoprávní spor o pozemek, přes který má vést chodník, brzdí tuto investici.

Práce na Muzikantské stezce by zahrnovaly terénní úpravy včetně doplnění mobiliářem a informační tabulí. Spodní část této přístupové cesty do lázní byla již realizována v minulosti. „Nabízí se to jako alternativa k chodníku do lázní, který je sice projekčně nachystán, ale s dalším postupem musíme počkat na vyřešení majetkoprávního sporu u jednoho z pozemků. A to se může táhnout roky. Proto bychom chtěli během příštího roku realizovat zbývající část Muzikantské stezky,“ uvedl místostarosta města Petr Procházka. Jak dále poznamenal, projekt je již hotový a rozpočet na tuto investiční akci představuje zhruba 750 tisíc korun včetně DPH. Pokud se městu podaří uspět s žádostí o dotaci, může získat finanční podporu ve výši až 85 % uznatelných výdajů.

Muzikantská stezka dostala název podle hudebníků, kteří touto cestou chodili hrát na lázeňské koncerty.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz