Starostu města Cheb navštívila veřejnost i o prázdninách

(Aktualizováno před )

Při dalším Dni otevřených dveří starosta města řešil podněty občanů, ale dostal i pochvalu.

Prázdniny jsou v plném proudu, přesto si několik občanů našlo čas a přišlo diskutovat se starostou města.

„Opět jsme řešili nepořádek ve městě a údržbu městského mobiliáře. Je nutno opravit lavičky na Zlatém vrchu a také schodiště. To jsem okamžitě nahlásil na odbor správy majetku. Další diskuse se týkala sousedských vztahů na sídlišti Skalka. Velmi mě potěšila pochvala jedné občanky za údržbu Krajinky a námět na další její zkrášlení. Velký problém mají obyvatelé Kamenné ulice. Tam nepřizpůsobiví občané ničí na co přijdou, dělají nepořádek, nejen na veřejném prostranství, ale devastují i věci v osobním vlastnictví lidí. To mě velmi znepokojuje. Opravili jsme chodník v ulici Gustava Noska a občan této lokality přišel také poděkovat. Jsem rád, že mohu diskutovat s lidmi o věcech, které je trápí, ale také mám zpětnou vazbu na práci, která se nám daří pro město dělat. Byl bych však velmi rád, kdyby velký nešvar, kterým jsou množící se skládky nepořádku v okolí kontejnerových stání, v ulicích města i mimo něj, se nám společnými silami dařil řešit. Někteří lidé jsou čím dál více nepořádní, líní a lhostejní. Je před námi pořád celá řada úkolů a práce. Ale jsou prázdniny, čas dovolených, tak si je užívejte plnými doušky a společně se můžeme zase na radnici potkat v září,“ vyjádřil starosta Zdeněk Hrkal.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz