Sokolov schválil rozpočet na příští rok

(Aktualizováno před )

Ve středu 12. prosince 2018 se na 2. řádném zasedání sešli zastupitelé Sokolova. Projednali a schválili schodkový rozpočet na příští rok. Město předpokládá příjmy ve výši 630 milionů korun a výdaje bezmála 810 milionů korun. Záporné saldo pak vyrovná z rekordního přebytku hospodaření v minulých letech. Podle schváleného dokumentu činí současná rezerva 315 milionů korun. „Tak vysokou rezervu dosud Sokolov neměl, podařilo se nám ke všemu snížit i běžné výdaje města o 14 procent. Je to výsledek dlouhodobého zodpovědného hospodaření,“ řekla k rozpočtu starostka Renata Oulehlová.

V rozpočtu město počítá s investicemi za téměř 300 milionů korun s tím, že jedním z největších projektů, které příští rok zahájí, bude stavba domova pro seniory a se zvláštním režimem. „Jde o investici rozloženou do tří let. V roce 2019 na stavbu uvolníme 50 milionů korun, ve dvou následujících letech to budou částky 80 a 33 milionů korun. Předpokládáme, že veřejná zakázka ještě náklady sníží,“ dodala Renata Oulehlová. Mezi prioritami jsou plánovány dále nová parkoviště, revitalizace tenisového areálu, oprava zázemí hokejistů, stěhování městské knihovny, nebo přestavba části areálu chráněných dílen.

Zastupitelé na prosincovém zasedání dále rozhodli o tom, že jednání zastupitelstev budou vysílána pomocí online přenosů. „V současné době musíme připravit technické zajištění, dopracovat jednací řád zastupitelstva města a zrealizovat související opatření tak, aby byly živé přenosy realizovány v rámci platného právního prostředí. Vstupní náklady na zajištění tohoto přenosu budou složeny z nákladů investičních a provozních, v následujících letech by pak rozpočet města zatížily pouze náklady provozní,“ uvedla vedoucí kanceláře tajemnice Dagmar Mašková. Hrubý odhad vstupních nákladů by měl v prvním roce činit 251 tisíc korun, v letech následujících pak kolem 60 tisíc korun.

Diskutovalo se o využití nám. Budovatelů, které v posledních měsících slouží jako parkoviště. Město je vybudovalo jako provizorní během rekonstrukce nábřeží Petra Bezruče. Ta je hotová od podzimu. Lidé si ale na plochu zvykli a nepřetržitě ji využívají. Zastupitelé zatím rozhodli, že parkovat se tu bude dál, míst k zaparkování je ale méně. Od ledna 2019 tady zaparkuje 42 vozů ve všedních dnech od 8 do 17 hodin. „Uvědomujeme si, že náměstí má sloužit jiným účelům. Jde ale o provizorní řešení, jak ulevit občanům s parkováním, které je ve všech městech čím dál obtížnější, a v neposlední řadě chceme podpořit obchodníky, kteří v centru sídlí,“ uvedla starostka Renata Oulehlová s tím, že město nevzdává myšlenku podzemního parkování. Sondy, které nechalo město vypracovat, ukázaly, že realizace je možná. Parkování bude na nám. Budovatelů zdarma, v uvedené době s časovým omezením 60 minut.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz