Socha boha z ledu má v parném létu pomoci beskydským mokřadům

Jak lépe zadržovat vodu a vracet ji zpět do krajiny? Do boje o vodu v Beskydech vstoupila ledová socha. Má podobu boha Radegasta a postupným roztáním podpoří vznik další tůně pod Pustevnami. Radegastovy tůně v beskydské lokalitě Pod Juráškou založily Pivovar Radegast a nezisková organizace ČSOP Salamandr. Symbolicky 17. června, který je považovaný za mezinárodní den boje proti suchu.

Ledová socha se v parném horku objevila kousek od cesty na Pustevny na Kněhyni a do které postupně roztaje ledová socha Radegasta. Spolu s již dříve vybudovanou tůní vytvoří místo pojmenované Radegastovy tůně. Podobných podmáčených louk, jaké té v lokalitě, které místní říkají Pod Juráškou, v Beskydech moc není. Až do konce června zde kvetou orchideje a mečíky. V tůních žijí čolci i larvy vážek. „Naše krajina trpí střídáním období sucha a přívalových dešťů. Bojovat proti tomu můžeme tím, že zvládneme zadržet v krajině co nejvíce vody. V tom nám pomůžou mokřady, které jsou důležitým prvkem zdravé krajiny,“ říká Vojtěch Bajer, předseda organizace ČSOP Salamandr, která se o beskydské mokřady a louky stará.

Radegast během léta představí na svém Facebooku a v dalších médiích, jak sám bojuje o vodu nebo které projekty podporuje. Také ukáže jednoduché výzvy a tipy, jak mohou lidé sami šetřit nebo zadržovat vodu doma, na zahradě nebo ve svém okolí. “Každá kapka má smysl a v Radegastu věříme, že do boje o vodu se může zapojit každý z nás. Voda tu totiž musí zůstat, protože bez ní by nebylo ani pivo,” shrnuje Josef Jalůvka, manažer značky Radegast. Výroba jednoho piva “stojí” průměrně kolem 2,5 litru vody, v Radegastu se to pohybuje asi o polovičku méně.

Diskuze

Scroll to Top
Web spravuje Webklient