Smíšená stezka v Českých Budějovicích bude mít oddělený prostor pro cyklisty a chodce

V rámci propojení silnic Strakonická a Evžena Rošického byla vybudována i společná stezka pro pěší a cyklisty, která musí být, podle původní projektové dokumentace, mezi sebou fyzicky oddělena.

Technologický postup, kdy se nejdříve vyasfaltuje celá plocha a poté se prořízne pruh o šířce cca 40 cm a položí se do něj reliéfní zámková dlažba, si zvolil zhotovitel stavby, a nyní zahájil realizaci. Jde o jednu z možností postupu. Jeho výhodou je snadnější stavební manipulace s celoplošně položeným asfaltovým kobercem. Náklady bude hradit zhotovitel, společnost Metrostav. Práce budou dokončeny pravděpodobně v polovině srpna 2018.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient