Seminář na plzeňské radnici představil moderní ochranu měkkých cílů

V úterý 4. prosince 2018 se konala ve Sněmovním sále plzeňské radnice Informační a vzdělávací kampaň k ochraně měkkých cílů. Uspořádal ji Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. Kampaň byla realizována prostřednictvím Asociace Bezpečná škola z. s. Cílem bylo seznámit účastníky s problematikou ochrany měkkých cílů a s nově připravovaným dotačním programem Ministerstva vnitra ČR na zvýšení ochrany objektů veřejné správy, škol a školských zařízení a veřejných prostranství.

Kampaň byla určena především starostům, zřizovatelům, majitelům a provozovatelům měkkých cílů, ředitelům škol a školských zařízení, organizátorům kulturních a sportovních akcí i zástupcům všech složek Integrovaného záchranného systému.

Bezpečnostní specialisté a poradci z oblasti ochrany měkkých cílů představili nejnovější přístupy a trendy k ochraně měkkých cílů. Praktické příklady nácviků připravenosti složek Integrovaného záchranného systému při mimořádné krizové situaci představili zástupci Policie ČR i Městské policie Plzeň.

Vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně Aleš Průša zakončil kampaň poděkováním všem složkám Integrovaného záchranného systému. „Bez příkladně nastavené spolupráce Policie ČR, Městské policie Plzeň, Záchranné služby Plzeňského kraje, Hasičského záchranného sboru a nově i díky širšímu zapojení sboru dobrovolných hasičů, by nebylo prakticky možné zabezpečit veřejné kulturní či sportovní akce na tak vysoké úrovni, jako je tomu nyní. Plzeň je specifická pořádáním velkých kulturních a sportovních akcí, jmenujme třeba představení Prodané nevěsty na náměstí Republiky nebo velká sportovní utkání. Dobře nastavená spolupráce je tedy pro nás nezbytná,“ dodal Aleš Průša.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient