Rozvoj sportu ve městě Vítkov

(Aktualizováno před )

Město Vítkov připravuje „Plán rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018 – 2022“

Uvítáme vaše nápady a podněty, které by bylo vhodné do plánu zapracovat.

Pomozte nám utvářet město, ve kterém bude amatérský sport dostupný všem občanům.

13. srpna 2018 v 16.00 hod.

sál Městského úřadu ve Vítkově

Projednávaná témata:

Financování sportu

Sport pro všechny

Sporoviště

Sport ve školách

Propagace sportu

Sportovní zařízení

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz