Profesionální a lidský přístup v Nemocnici Valašské Meziříčí pomáhá propojovat Supervize

(Aktualizováno před )

Najít rovnováhu mezi profesionálním a lidským přístupem při výkonu zdravotnické profese má za cíl projekt, do kterého se zapojila Nemocnice Valašské Meziříčí, člen skupiny AGEL. Projekt je určený nelékařskému zdravotnickému personálu a v nejbližších měsících by měl desítkám zdravotníků pomoci zvýšit jejich odolnost vůči negativním vlivům v práci i rozvíjet jejich aktivitu. Prioritou je přitom zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Supervizí bude v příštích pěti měsících procházet 84 pracovníků interního oddělení a oddělení následné péče, a to konkrétně praktické i všeobecné zdravotní sestry, ošetřovatelé a sanitáři. Ti by díky kurzu měli být v práci motivovanější, samostatnější i odolnější.

„Kde lidé necítí dostatek podpory, jsou náchylnější více prožívat stres a snižuje se i jejich imunita vůči negativním vlivům, se kterými se v práci setkávají. Supervize cílí na to, aby si pracovníci uvědomovali svou hodnotu, má pomoci rozvíjet jejich aktivitu i kompetence. Supervize je posilou, osvěžením a prevencí proti syndromu vyhoření při výkonu zdravotnického povolání,“ vysvětluje projektová manažerka pro oblast sociální péče společnosti AGEL PhDr. Markéta Čožíková s tím, že projekt zároveň cílí na komunikaci s pacienty a s jejich rodinami.

Supervizoři budou pracovat jak s jednotlivými pracovníky, tak i s celými skupinami. „Například skupinová supervize dodává podpůrnou atmosféru, v níž se nelékařští zdravotničtí pracovníci mohou podělit o své úzkosti a zjistit, že ostatní čelí podobným problémům. Při skupinové supervizi těží zdravotníci nejen z pohledu supervizora, ale i z názorů a zkušeností svých kolegů,“ doplnila Markéta Čožíková s tím, že na projekt získala nemocnice dotaci téměř sto tisíc korun z programu ministerstva zdravotnictví Bezpečnost a kvalita zdravotní péče pro rok 2018.

Nemocnice Valašské Meziříčí se kvalitě poskytování zdravotnických služeb věnuje dlouhodobě. Svědčí o tom například pravidelná akreditace systému jakosti SAK či zapojení do celostátního porovnávání nemocnic realizovaného organizací HealthCare Institut.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz