Příměstský les v Bažantnici se změní v odpočinkovou zónu

(Aktualizováno před )

Obyvatelé žijící v městské části Bažantnice se brzy dočkají přeměny místní zalesněné části Dúbrava na lesopark, který nabídne možnosti odpočinku, volnočasových a sportovních aktivit, ale i poznání pro návštěvníky všech věkových kategorií. Cílem společného projektu města a Moravských naftových dolů Hodonín (MND) je vytvoření veřejného prostoru pro setkávání lidí a pro aktivní trávení volného času v přirozeném prostředí obklopeném přírodou.

S myšlenkou vytvoření moderního otevřeného komunitního prostoru přišli sportovci z areálu Červené domky,“ přiblížil nedávno prvopočátky záměru Pavel Kotásek, ředitel úseku interních služeb MND. Tyto záměry a spolupráci vítá i místostarosta města Ladislav Ambrozek, do jehož gesce patří městská zeleň. Projekt počítá se i zapojením veřejnosti na výsledné podobě parku. Celková koncepce odpočinkové zóny zahrnuje v širším smyslu nejen lesopark, ale i dům přírody, sportovní zařízení a zoologickou zahradu, s níž má město do budoucna velké rozvojové plány. Už dnes v Bažantnici kromě zoologické zahrady, působí několik sportovních zařízení, jako například sportovní hala TEZA, Fotbalový stadion U Červených domků, sportovní kluby, školy, centrum ekologické výchovy a další zařízení a kluby.

Oba partneři, město i MND, ve spolupráci se studenty zahradnické fakulty připravili studii, jak by budoucí lesopark mohl vypadat. Kromě zachování nejhezčích a starých částí lesa s velmi rozdílným charakterem, jako jsou například doubravy staré přes 130 let, mokřady, písečná duna a další, by park mohly doplnit běžecká, cyklistická i naučná stezka. Návrh zahrnuje i vznik bezpečných přechodů přes silně frekventované silnice ohraničující lesopark a vytvoření prostor k oddychu as posezením a občerstvením.

S výslednou prací studentů se veřejnost mohla seznámit na dvou veřejných prezentacích v dubnu a květnu letošního roku. Další možnost, jak se více seznámit s myšlenkou odpočinkové zóny, se naskytne 14. září t.r., kdy se na stadionu U červených domků uskuteční sportovní akce „Kopeme za Lesopark Dúbrava v Bažantnici“ a zájemci se mohou projít lesoparkem a svými postřehy i nápady přispět k jeho budoucí podobě. S úpravou parku by se mohlo začít už příští rok.

Lesopark Dúbrava je unikátním územím v blízkosti obytné zóny, které těsně přiléhá k soustavě chráněných území NATURA 2000. Zahrnuje mnoho typů přírodních stanovišť a vyskytují se tam vzácní i chránění živočichové a rostliny, dokonce i omezené svým výskytem pouze na určitou oblast (endemické).

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz