Příbramští odevzdali k recyklaci téměř 65 tun starých spotřebičů

(Aktualizováno před )

Snaha obyvatel města Příbram recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Příbram v těchto dnech obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL je možné nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody se díky recyklaci vysloužilého elektra ušetří ekosystém Země. V Příbrami také vědí, o jaké množství snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Příbrami v loňském roce vyřadili 64 720,85 kilogramů elektra. Tím, že bylo následně předáno k recyklaci, uspořili 962,67 MWh elektřiny, 56 976,02 litrů ropy, 4 137,52 m3 vody a 31,96 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 195,30 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 859,93 tun.

Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

V současné chvíli mají občané města Příbram k dispozici 20 červených kontejnerů umístěných u tzv. hnízd na tříděný odpad a dále elektroodpad můžou odevzdat ve sběrném dvoře v Mlynářské ulici.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz