Pozvánka na tiskovou konferenci svazu biotroniků

Průlom v pohledu na alternativní medicínu

Profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky svolává tiskovou konferenci.
Dne 26. 7. 2018 v 10.30 hod. – Soukenická 21, Praha 1
s názvem Alternativní medicína (CAM) ve světě.

Informace o předání Petice na podporu biotroniky do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s počtem petentů přes 40 tisíc. Petice reaguje na jednostrannou mediální kampaň zaměřenou proti alternativní medicíně.

Chceme upozornit na zájem veřejnosti o alternativní medicínu, resp. Biotroniku Josefa Zezulky. Naším krátkodobým cílem je účastnit se legislativního procesu a přinést odborné i laické veřejnosti relevantní informace o stavu v této oblasti ve světě.

Za tím účelem obdrží novináři nejnovější vědecky podložené informace. Bude jim promítnut i krátký záznam vyjádření zástupců světových autorit jako je EUROCAM nebo WHO, konzultanta pro oblast CAM (Complementary and Alternative Medicine), genetika pracujícího v Oxfordu, který je konzultantem britské vlády pro tuto oblast, a dalších. Získáte informace o jednání Evropského parlamentu, Světového zdravotnického shromáždění a ostatních.

V neposlední řadě bude představen dokument financovaný americkou vládou, který mapuje možnost použití CAM ve vojenských zdravotnických systémech NATO. Snad nejzásadnější je zveřejnění zhodnocení studií „zlatého standardu“ v databázi Cochrane porovnávající účinnost CAM a medicínských postupů, které je doslova průlomem v pohledu na CAM.

Naše komora se zúčastnila několika jednání na mezinárodní úrovni v Bruselu i jinde a stala se členem mezinárodní politické Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi, proto se snažíme tyto informace přinést naší odborné i laické veřejnosti.

Těšíme na vaši návštěvu.
Tomáš Pfeiffer
ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky,
člen Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.

Profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky,
Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00
Místo a čas konání tiskové konference:
26. 7. 2018 v 10.30 hod.
Soukenická 21, Praha 1

email: sbjz@dub.cz
tel: 603 723 713
www.dub.cz, www.sanator.cz

alternativní medicína Předání petice

Scroll to Top
Web spravuje Webklient