Policisté budou dohlížet na hladký průběh technopárty na Meziříčsku

(Aktualizováno před )

Od dnešního bude v lokalitě Brázdova mlýna v katastru obce Meziříčko na Třebíčsku probíhat na soukromém pozemku technoprodukce.

Akce, jejíž konání bylo řádně oznámeno místně příslušnému obecnímu úřadu, potrvá podle informací pořadatelů po celý nadcházející víkend. Akce by měla skončit v pondělí 13. srpna. Do bezpečnostního opatření bude nasazen adekvátní počet policistů dopravní, pořádkové, cizinecké i kriminální policie. Do opatření budou zapojeni také policejní kynologové se služebními psy. V rámci opatření budeme využívat také speciální monitorovací vozidlo.

Vzhledem k předpokládanému zvýšenému počtu osob a vozidel, která budou na místo přijíždět, pohybovat se v této lokalitě a následně po skončení akce z místa odjíždět, připravili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina bezpečnostní opatření, a to zejména se zaměřením na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnicích v bezprostředním okolí akce.

V katastru obce Meziříčko budou policisté po celou dobu trvání produkce provádět hlídkovou činnost, dohlížet na veřejný pořádek a zaměřovat se na kontroly řidičů motorových vozidel. Policisté se zaměří nejen na samotný katastr obce Meziříčko, ale také na okolní obce a všechny příjezdové komunikace.

Návštěvníci akce musí k parkování vozidel a stanování využívat pouze pořadatelem vyznačené pozemky. Kolem areálu mlýna prochází krajská silnice III. třídy, která je v současné době využívána jako obousměrná objízdná trasa kvůli opravě silnice v obci Šašovice. Z tohoto důvodu je na komunikaci mnohem silnější provoz.

S ohledem na tuto skutečnost bude hlavní prioritou policistů udržet po celou dobu akce tuto silnici plně průjezdnou. „V rámci bezpečnostního opatření jsme si vytvořili několik zón, ve kterých budeme dohlížet na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zejména na dodržování přechodného dopravního značení v dané lokalitě. Kolem silnice nebude možné zaparkovat žádná vozidla návštěvníků,“ upozorňuje plk. Mgr. Jan Kostečka, velitel bezpečnostního opatření.

Policisté se proto obracejí na návštěvníky technoparty, aby dbali na dopravní značení v místě, aby se řídili pokyny policistů a pořadatelů a aby parkovali svá vozidla pouze na vyznačených a k parkování určených místech. V případě porušení ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích budou policisté při řešení přestupků postupovat nekompromisně a tato protiprávní jednání přísně postihovat.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz