Pod hradišťským kopcem mohou cvičit děti i jejich prarodiče

(Aktualizováno před )

Oficiální otevření nově vybavené sportovně turistické stezky na pravém břehu řeky pod hradišťským kopcem se uskutečnilo 19. června. V rámci druhé etapy projektu Lesní pěšinou podél řeky Otavy přibyly na již existujících devíti stanovištích za Smetákem cvičební a relaxační prvky vhodné pro seniory.

Otavská cyklostezka patří mezi místními obyvateli k nejvyhledávanějším výletním trasám. Výsledkem projektu Lesní pěšinou podél řeky Otavy, realizovaného ve dvou etapách, je její další zatraktivnění. V roce 2013 zde byly instalovány herní a cvičební prvky určené zejména pro děti. Druhou část projektu, spočívající v dovybavení a úpravě stávajících devíti stanovišť, dodala v roce 2018 firma Green engineering, s. r. o., za 1,2 milionu korun včetně DPH. Veškeré náklady pokryla dotace z Programu obnovy venkova poskytnutá prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

„Chtěli jsme stezku upravit tak, aby vyhovovala všem generacím. Často sem chodí rodiny s dětmi, a pokud svá vnoučata doprovázeli starší lidé, museli obvykle postávat někde opodál a čekat, až se děti vydovádí. Teď se tu mohou zabavit společně,“ říká Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí.

Na devíti stanovištích v úseku dlouhém 320 metrů se dříve narozeným nabízí možnost protáhnou se, procvičit jemnou motoriku a stabilitu nebo prostě jen odpočívat na nových lavičkách. “Díky dobrému načasování a připravenosti projektu se podařilo získat dotaci pokrývající veškeré výdaje,“ informuje Miloslav Šatra.

Příští rok se zde plánuje další akce, a to rekonstrukce sportovní stezky Hradiště. Také náklady na realizaci tohoto projektu pokryje příspěvek z Programu obnovy venkova. Na trase po hradišťském kopci dlouhé 1,8 kilometru bude 33 nových cvičebních prvků, deset laviček a čtyři sety stolů s lavicemi.

„Oblíbenou rekreační lokalitu, kde mohou Písečané aktivně trávit volný čas v příjemném prostředí lesa, ještě letos propojí s Václavským předměstím nová lávka architekta Josefa Pleskota. Na ni budou navazovat z obou stran cyklostezky, takže cesta sem bude pro pěší a cyklisty pohodlná a bezpečná,“ dodává starostka Eva Vanžurová.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz