Pátá etapa regenerace pro jičínské sídliště Husova se již připravuje

Město Jičín se připravuje na 5. etapu regenerace sídliště Husova. Cena díla je v projektové dokumentaci odhadnuta zhruba na 13,9 milionu Kč. Městu se podařilo na akci získat dotaci ve výši 6 milionů Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení v rámci Programu Regenerace sídlišť. Pátá etapa se týká ploch sídliště a je velmi rozsáhlá.

Jde totiž napříč celým areálem sídliště. Jsou navrženy úpravy spočívající ve výstavbě a rekonstrukci komunikací pro pěší i motorová vozidla, dále ve výstavbě zpevněných ploch a úpravě veřejných prostranství. Vzniknou zde nová parkovací místa, budou umístěny prvky pro zklidnění dopravy, bude vysazena a revitalizována zeleň, zřízena a zrekonstruována kontejnerová stání, veřejná osvětlení a také umístěn nový mobiliář. Vzhledem k rozsahu lze jen těžko vyjmenovat všechny lokality, jichž se regenerace týká, práce se však nejvíce budou koncentrovat na plochu „u boku“ budovy samoobsluhy Billa, čili na prostor u ulic Husova a Vrchlického, a také na náměstí V. Čtvrtka až k ulici U Stadionu.

Realizace začne během roku 2019. Vyplývá to mimo jiné z podmínek dotace, jež praví, že práce musí být zahájeny do šesti měsíců od uzavření dotační smlouvy a že do 2 let musí být akce dokončena. Jičín proto vypíše veřejnou soutěž, aby získal dodavatele prací.

Schválení dotace je pro Jičín velkým úspěchem, neboť převis žadatelů byl značný. V rámci Programu Regenerace sídlišť uspělo 18 žádostí, podáno jich však v rámci celé České republiky bylo 69. Poskytovatel zveřejnil seznam schválených žádostí dne 26. listopadu. Rada města Jičína o dva dny později pověřila odbor investiční výstavby přípravou zakázky. Zastupitelstvo ještě bude rozhodovat o financování celé akce.

„Ze schválení dotace pro Jičín mám velkou radost, uvážíme-li, jak vysoký byl počet konkurujících žadatelů. Zlepšování životních podmínek na velkých jičínských sídlištích vidím jako důležitý úkol pro nadcházející volební období. Nyní rozhodně nemluvím pouze o sídlišti Husova, nýbrž také o sídlišti na Novém Městě, kde rovněž připravujeme významné akce, například Odpočinkovou zónu Cidlina,“ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

Regenerace sídliště Husova je deseti-etapový dlouhodobý plán, který má zlepšit životní standard v dané lokalitě. Jeho autorem je Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. První etapa byla zrealizována před více než deseti lety a poslední, tedy čtvrtá etapa zhruba před dvěma roky. Protože v průběhu času se sídliště proměnilo a vyvstaly nové potřeby a požadavky, byla pátá etapa aktualizována firmou Projektservis s.r.o. Co se týká zbývajících etap šest až deset, město chce zpracovat harmonogram, kdy by mohly být zrealizovány. Uvažuje o tom, že některé etapy by mohly být sloučeny do většího celku.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Tvorba webových stránek: Webklient