Pardubice jsou o krok blíž k získání mostu Červeňáku

(Aktualizováno před )

Pardubice v těchto dnech obdržely od Ministerstva obrany ČR návrh smlouvy na bezúplatný převod podstatné části areálu vojenského cvičiště na levém břehu Chrudimky, tzv. Červeňáku. Město má podle této smlouvy získat více než 19 hektarů pozemků sloužících léta armádě. Samotný převod by mohl být dokončen do poloviny příštího roku.

„Návrh smlouvy nyní musíme posoudit, včetně podmínek převodu, a nechat schválit zastupitelstvem. Spolupráce s ministerstvem obrany funguje bezvadně, přesně podle naší vzájemné dohody zaslali návrh smlouvy a teď je řada na nás. Považuji to za významný milník na cestě k pozemkům, které jsou pro město velmi významné,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

V návrhu smlouvy je zakotven závazek, že město bude areál, jehož účetní hodnota přesahuje 21 milionů korun, 20 let využívat ve veřejném zájmu. Pozemky tak nesmí být komerčně využívány, pronajaty ke komerčním účelům, ani prodávány a měly by sloužit veřejnosti jako rekreační městské zóny a pro vzdělávací, sportovní a výchovné aktivity. Pro tyto účely může město, při zachování podmínek nezbytných pro ochranu přírody, v areálu zřizovat pěší, jezdecké a cyklistické stezky, chodníky a podobně, i technickou infrastrukturu pro účely rekreace, například hygienická zařízení, drobnou architekturu, drobné sakrální stavby, ekologická a informační centra, dětská hřiště, mobiliář a podobně. Návrh smlouvy počítá i s výstavbou jihovýchodního obchvatu. Zavazuje město Pardubice k tomu, že v rámci přípravy výstavby převede pozemky nezbytné pro tuto stavbu, bezúplatně na stát jako investora stavby.

S největší pravděpodobností se podaří městu Pardubice získat pozemky bezúplatně ve veřejném zájmu s uvedenými podmínkami. Převod podléhá schválení Ministerstvem financí. Pardubice první žádost o bezúplatný převod pozemků v lokalitě Červeňák na Ministerstvo obrany zaslaly již v červnu roku 2011. Následovaly další žádosti v červenci 2012, říjnu 2012, únoru a červnu 2017. Poslední verze žádosti o předmětné pozemky zaslaná ministerstvu v letošním roce byla doplněna o informace týkající se jednak jejich současného využití dle stávajícího územního plánu, jednak jejich budoucího využití, které bude v souladu s novým územním plánem, jenž město připravuje.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz