Ostravská ZOO říká ne nelegálnímu obchodu se zvířaty

Zoologická zahrada Ostrava a záchranný program Kukang spustili informační kampaň Ukradená divočina. Je zaměřená na problematiku ilegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat. Jedná se o první komplexní kampaň v České republice poodkrývající přehlížená fakta ilegálního obchodu s divokými zvířaty a částmi jejich těl na území České republiky i v celé Evropě. V zoo proto vznikla Stezka ukradené divočiny.

Ukradená divočina je první komplexní osvětovou kampaní zaměřenou na ilegální obchod s volně žijícími živočichy a částmi jejich těl. Po obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi je ilegální obchod s divokými zvířaty a částmi jejich těl jedním z nejlukrativnějších. Mnohdy je spojen s další organizovanou trestnou činností – prodej slonoviny například financuje činnost mnohých teroristických skupin. Zároveň se jedná o jednu z největších hrozeb pro světovou biodiverzitu, tedy druhovou rozmanitost, neboť mnoho volně žijících druhů živočichů i rostlin se vinou vzrůstající poptávky a pytláctví dostalo na pokraj vyhubení.

Ilegální obchod se zvířaty není problémem pouze afrických či asijských zemí, ve skutečnosti jsou do něj velmi často zapojeni i Evropané včetně občanů České republiky. Zabavení exemplářů zvířat a částí jejich těl přímo na území naší republiky není ničím výjimečným, a to i navzdory nezměrné vynalézavosti pašeráků.

Hlavním nástrojem nové kampaně jsou osvětové webové stránky www.ukradenadivocina.org. Věnují se problematice ilegálního obchodu. Ukazují nejčastěji obchodované druhy a představují hlavní důvody tohoto obchodu, mezi které patří například tradiční čínská medicína, obchod s domácími mazlíčky, obchod se suvenýry a další.

K přiblížení této problematiky veřejnosti slouží Stezka ukradené divočiny, která je k vidění v Zoo Ostrava. Stezku tvoří informační panely, každý panel tvoří fotografie poukazující na jeden z mnoha problémů, kterého se ilegální obchod se zvířaty týká. Zajímavostí je, že všechny exempláře nebo části zvířat na fotografiích, jako je slonovina, nosorožčí rohy, kožešiny kočkovitých šelem nebo šupiny luskounů byly zabaveny kontrolními orgány v České republice. Tyto panely jsou pro zájemce k dispozici také v elektronické podobě.

„Ukradená divočina” vznikla na základě mnohaletých zkušeností vedoucí Oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí Pavly Říhové ve spolupráci s ředitelem Zoo Ostrava Petrem Čolasem, terénním zoologem Zoo Ostrava a vedoucím záchranného programu Kukang Františkem Příbrským, terénní zooložkou Zoo Olomouc a fotografkou Lucií Čižmářovou a dalšími členy týmu.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz