Rekonstrukce dalšího pomníku vyšla Frenštát pod Radhoštěm na 440 tisíc korun

(Aktualizováno před )

V červenci 2018 byla dokončena oprava pomníku Dr. Jandy, který byl postaven v roce 1906 Okrašlovacím spolkem a je věnován frenštátskému lékaři Josefu Jandovi za jeho zásluhy o rodné město. Autorem památníku je Jan Knebl, významný český malíř a sochař. Pomník, který se nachází v Jandově stromořadí ve Frenštátě pod Radhoštěm, byl v roce 2010 vážně poškozen vandaly a opraven pouze částečně. Cílem stávající opravy bylo navrátit pomník do podoby před poškozením, restaurovat a konzervovat jej. Celkové náklady dosáhly výše 440 tisíc korun.

„Bylo provedeno očištění a konzervování zachovaných částí pomníku a bronzového medailonu, obnoveny a retušovány nápisy a doplněny zničené kamenné a kovářské části pomníku,” uvedl Luboš Drachovský z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Restaurátorské práce a opravu provedl MgA. Tomáš Skalík.

Josef Janda (1811 – 1876) byl frenštátský lékař, který se zasloužil o rozvoj města Frenštátu pod Radhoštěm. 1. ledna 1865 založil „Pamětní knihu města Frenštátu“ zvanou též „Jandova kronika“, kterou vedl a zapisoval do ní významné události až do roku 1875. V letech 1847 – 1848 zřídil tzv. Dolní špitál a v roce 1858 byl díky jeho přičinění vybudován nový hřbitov. Jako předseda Střeleckého spolku se zasloužil o postavení budovy Střelnice a podél cesty k ní nechal vysadit stromořadí.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz