Obyvatelům Zborné konečně napojí domy na kanalizaci

Od loňského dubna je ve Zborné hotová nová splašková kanalizace za 36 milionů korun. Obyvatelé této části města Jihlavy však na napojení nemovitostí museli čekat až do letošního léta.

Město Jihlava požádalo jihlavský vodoprávní úřad o vydání povolení k zahájení zkušebního provozu. Vzhledem k systémové podjatosti úřadu bylo toto správní řízení přesunuto na úřad do Třebíče. „Městský úřad v Třebíči vydal rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 9. dubna 2018. Toto rozhodnutí ale nenabylo právní moci, protože ho odvoláním napadl SVAK Jihlavsko. Z tohoto důvodu se obyvatelé Zborné nemohli připojit na tuto kanalizaci,“ popsal vývoj problému náměstek primátora Jaromír Kalina.

Krajský úřad Kraje Vysočina pak 17. července 2018 toto odvolání zamítl jako nepřípustné a tím potvrdil původní rozhodnutí. „Od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je tedy možné zahájit zkušební provoz kanalizace ve Zborné,“ potvrdil Jaromír Kalina.

„Každý majitel nemovitosti se po získání územního souhlasu může k této nové kanalizaci připojit. Po uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod se společností JVAK do ní může začít vypouštět splaškové vody,“ řekl výkonný ředitel městské společnosti JVAK Jiří Benáček.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz