Nový traktor pomůže v boji proti kůrovci

(Aktualizováno před )

Mírov: Společnost Arcibiskupské lesy a statky s.r.o. zakoupila pro své polesí Mírov nový traktor s lesnickou nástavbou. Nákup pomohl financovat Program rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Nový stroj tak může pomoci lesníkům v boji s kůrovcovou kalamitou.

Mírovské polesí o rozloze více než pět tisíc hektarů lesa obhospodařují lesníci ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky s.r.o. Bohužel, ani jim se nevyhnuly dopady dlouhodobého sucha a kůrovcové kalamity, které se podepsaly na stavu lesa. Stromy napadené kůrovcem je potřeba rychle zpracovat, proto se musí lesníci poprat s narůstající těžbou dřeva.

„Doposud jsme v této oblasti využívali služeb externích dodavatelů, především živnostníků, kteří pro nás zajišťovali těžební práce. Ačkoliv tato spolupráce funguje dobře, je obecně pracovníků v lesnictví nedostatek. Našim cílem je, abychom část těchto prací pokryli vlastními kapacitami a vytvořili tak i stabilní pracovní místo pro lidi z daného regionu,“ vysvětluje výrobní ředitel Ing. Arnošt Buček ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky s.r.o. a dodává, že nový traktor pomůže při zajišťování včasného zpracování napadených stromů.

Univerzální kolový traktor značky Valtra s lesní nástavbou a klanicovým vyvážecím vlekem s hydraulickou rukou v hodnotě pěti milionů korun zakoupila společnost díky částečné dotaci Státního zemědělského intervenčního fondu. O jeho konkrétním využití mají lesníci jasno.

„Nový stroj využijeme především pro zefektivnění přibližování a vyvážení dřeva při těžbě. Pořízení vlastní techniky nám přinese úsporu času a zvýšení produktivity. Zároveň také předpokládáme, že při obsluze stroje našim kvalifikovaným zaměstnancem omezíme škody při soustřeďování dříví,“ uvádí vedoucí polesí Mírov Ing. Petr Skoček ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. a pokračuje: ,,Kůrovec není jediným problémem, se kterým jsme se v poslední době potýkali. Silné vichřice mohou polámat stromy a ty pak zablokují příjezdové silnice do obce. I v takových chvílích se nám nový traktor určitě bude hodit,“ uzavírá vedoucí polesí Ing. Petr Skoček.

- reklama -

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz