Nový chodník zvýšil bezpečnost chodců v Jeseníku

V červnu skončily stavební práce v Lipovské ulici, kde město Jeseník s přispěním Integrovaného regionálního operačního programu realizovalo dlouho očekávanou výstavbu chodníku podél ulice Lipovská a nové připojení místní komunikace do Kalvodovy ulice.

Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost dopravy v Lipovské ulici, k čemuž došlo vybudováním chodníku pro pěší a vyloučení tohoto způsobu dopravy z tělesa silnice III. třídy. Celková délka chodníku je cca 650 m. Součástí stavby byla také výstavba dešťové kanalizace, autobusové zastávky, přeložky inženýrských sítí, osvětlení přechodů pro chodce a vybudování nové komunikace do obytné zóny z důvodu oddálení vjezdu od železničního přejezdu. V koordinaci se Správou silnic Olomouckého kraje proběhne do podzimu i plánovaná rekonstrukce přilehlého úseku komunikace podél chodníku.

Stavbu spolufinancoval Integrovaný regionální operační program ve výši 90 % ze způsobilých nákladů stavby, celková výše investice představuje bezmála 7 milionů korun s DPH.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient