Noví strážníci dostanou náborový příspěvek

Rada města Chebu na své schůzi 8. února schválila náborový příspěvek pro nové strážníky městské policie.

Městské policii Cheb se nedaří nabírat nové zaměstnance tak, jak by si představovala. Někteří uchazeči neprojdou výběrovým řízením, nebo je odradí nízké platy. Důvodem zavedení náborového příspěvku ve výši 70 tisíc korun je zatraktivnit nábor pro obsazení volných pracovních míst u městské policie a zároveň si nové zaměstnance smluvně zavázat na dobu čtyř let. Tato částka však podléhá vrácení celého příspěvku nebo jeho části, zejména z důvodů porušení pracovního závazku, či jiných důvodů ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele. Náborový příspěvek náleží zaměstnanci pouze při prvním pracovním poměru u MP Cheb.

„Snažíme se tímto motivovat zájemce o práci u městské policie. Zájem o tuto práci v posledních letech klesá a my bychom potřebovali naplnit stav strážníků,“ uvedl starosta Zdeněk Hrkal.

„V současné době je v pracovním poměru u Městské policie Cheb 25 strážníků. Do plného stavu jich ještě devět schází,“ doplnil Martin Hanák, ředitel MP Cheb.

Diskuze

Scroll to Top
Web spravuje Webklient