Nové jízdní řády přinesou změny v třinecké MHD

Odbor dopravy Magistrátu města Třince oznamuje cestující veřejnosti, že od neděle 09.12.2018 budou platit nové jízdní řády ve veřejné linkové dopravě vnitrostátní a železniční dopravě. Nový jízdní řád přinese změny ve vedení a číslování linek městské autobusové dopravy.

Jízdní řády městské autobusové dopravy Třinec platné od 09.12.2018 dopravce zpracoval podle provozních možností a podle požadavků občanů. Na základě požadavků cestujících byly provedeny časové úpravy na několika spojích městských linek z důvodu návaznosti na ostatní linky a spoje veřejné dopravy, např.: návaznost linky 701 Lyžbice,škola – Lyžbice,nám.T.G.Masaryka – aut.st. – žel.st. – Dolní Líštná,Sosna nemocnice, linky 702 Kanada,SOŠ – aut.st. – žel.st., linky 703 Lyžbice,Kamionka – Lyžbice,Terasa konečná/Lyžbice,nám. T.G.Masaryka – aut.st. – žel.st. – Konská,žel.st. – Konská, PZ konečná a linky 715 Dolní Líštná,Sosna nemocnice – žel.st. – aut.st. – Lyžbice,Terasa konečná – Lyžbice,rest. Zábava – Lyžbice,nám.T.G.Masaryka – aut.st. – žel.st. – Dolní Líštná,Sosna nemocnice na ostatní spoje veřejné dopravy.

S vedením okružních linek 715 a 717 v pracovních dnech ve večerních hodinách, o sobotách, nedělích a svátcích byli občané spokojeni a požádali město o zavedení okružních linek po celý pracovní den. I když vedením okružních linek se navýší kilometry a navýší se i celkové náklady na provoz městské dopravy, vedení města rozhodlo vyhovět občanům ulic Nábřežní, Lužní, Vysoká, Lyžbická, Na Kopci a Rybářská v zavedení městské autobusové dopravy na zastávku Lyžbice, rest. Zábava. To znamená, že vybrané spoje linek 715 a 717 budou zajíždět na zastávku Lyžbice, rest. Zábava, kde se za restaurací Zobawa budou na točně otáčet.

V nových jízdních řádech jsou provedeny některé změny názvů zastávek, zejména v městské části Konská, Podlesí a v Oldřichovicích.

Další změnou v jízdním řádu linky 713 je rozdělení trasy linky, kde pod tímto číslem linky byly spoje vedené po silnici I/11 s obsluhou zastávek v městské části Nebory, které bude od 09.12.2018 zajišťovat nová linka 716. To znamená, že trasa linky 716 bude vedena z autobusového stanoviště po ulici Frýdecká, po silnici I/11 přes Nebory do zastávky Guty, konečná a stejnou trasou zpět na autobusové stanoviště. Označník této linky bude na autobusovém stanovišti umístěn na odjezdovém stání č. 15 společně s linkou 713.

Další změna spočívá v označení linky 718, která zajištuje obsluhu ze zastávky Lyžbice, Kamionka do průmyslové zóny a která bude od platnosti nových jízdních řádů nově označena jako linka 703.

Jízdní řády ODIS oblasti Třinecko-Jablunkovsko, Českotěšínsko v knižní podobě vydává Koordinátor ODIS (www.kodis.cz) a budou v prodeji v informačních kancelářích v Třinci, Českém Těšíně a Jablunkově. Aktuální jízdní řády naleznou cestující na internetových stránkách www.jizdnirady.cz, na www.arriva-morava.cz a na http://portal.idos.cz. Novinky o novém vlakovém jízdním řádu pro rok 2018/2019 naleznete na stránkách www.cd.cz.

Ministerstvo dopravy vyhlásilo ve veřejné linkové dopravě tyto termíny změn jízdních řádů:

03.03.2019, 09.06.2019, 01.09.2019 a 15.12.2019. Tyto termíny se vztahují i na změny jízdních řádů městské hromadné dopravy. Požadavky na změnu jízdního řádu městské autobusové dopravy Třinec je zapotřebí dva měsíce před termínem změn zaslat Odboru dopravy Magistrátu města Třince.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz