Nové jízdenky se slevou na MHD už se připravují k prodeji

(Aktualizováno před )

Do prodeje se chystají nové jízdenky, které přinesou dětem a mládeži do 26 let a seniorům nad 65 let výrazné slevy při cestování v městské hromadné dopravě.

Slevy začnou platit od soboty 1. září. Základní jednorázová jízdenka na 45 minut pro děti, mládež a seniory bude stát pouze 4 koruny. Podobně se výrazně sníží i ceny časových kuponů. 30 denní kupon bude stát 133 korun (nyní 156 až 286 Kč) a za 90 denní zaplatí tyto skupiny cestujících 348 korun (nyní 423 až 761 Kč).

„Připojili jsme se spolu s Ústeckým krajem k tomuto vládnímu opatření, abychom podpořili rodiny s dětmi a seniory, pro které může být jízdné v MHD citelným zásahem do rozpočtu,“ řekl náměstek primátorky Pavel Dufek.

Jízdenky budou v prodeji od 15. srpna, nové časové kupony od 18. srpna. Dopravní podnik zároveň informoval o způsobu prokazování nároku na zlevněné jízdné:

Změna se dotkne nejen cen vlastního jízdného, ale i způsobu prokazování nároku na zlevněné jízdné při přepravě na linkách provozovaných DPmÚL a.s. Způsob prokazování nároku je dále stanoven Metodickým pokynem vydaným Ministerstvem dopravy ČR.

Doposud mohl cestující (děti ve věku od 10 do 15 let, důchodci od dosažení věku 62 let) u jednotlivého jízdného jezdit MHD s průkazem DPmÚL (průkazka v modrém obalu) a prokázat svůj věk tímto průkazem. U časového jízdného děti, studenti do 26 let a cestující od dosažení věku 62 let prokazovali nárok na zlevněné jízdné průkazem DPmÚL s platným nepřenosným časovým kupónem. S účinností od 1. září 2018 se nárok na zlevněné jízdné prokazuje těmito doklady:

1. Děti ve věku od 6 do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují (do 31. srpna 2018 neprokazují věk děti do 10 let).

2. Mládež ve věku od 15 do 18 let prokazuje nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem nebo platným studentským průkazem ISIC. Nárok jsou povinni prokázat při první registraci u DPmÚL a.s. pro nákup časové jízdenky nepřenosné a kdykoliv při kontrole na vyžádání řidiče vozidla nebo jiné pověřené osoby dopravce.

3. Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let prokazují nárok platným žákovským průkazem nebo platným studentským průkazem ISIC. Nárok jsou povinni prokázat těmito doklady při nákupu časové jízdenky nepřenosné a kdykoliv při kontrole na vyžádání řidiče vozidla nebo jiné pověřené osoby dopravce. Potvrzení o studiu v papírovém provedení se nepřijímá.

4. Senioři od dosažení věku 65 let (v zóně 101 do 70 let) prokazují nárok na zlevněné jízdné průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Dopravci DÚK v případě všech tří kategorií slev při odbavení cestujícího akceptují prokázání věku resp. statutu studenta průkaz vydaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. včetně výhledově zaváděných elektronických nosičů, avšak cestující musí mít u sebe též „obecný“ identifikační doklad (občanský průkaz, ISIC kartu, apod.)pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného, např. ze strany přepravních kontrolorů, řidičů či Ministerstva dopravy jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného. Neprokáže-li se cestující při kontrole tímto „obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími (přirážka, doplatek apod.).

5. U ostatních skupin cestujících uplatňujících nárok na slevu – zvýhodněné jízdné (cestující ve věku od 62 do 65 let, osoba pobírající invalidní důchod III. stupně, doprovod dítěte do tří let věku), zůstávají v platnosti dosavadní podmínky prokazování nároku.

Cestující mají možnost zakoupení a ověření žákovského průkazu v Zákaznickém centru Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26 a u ostatních dopravců.

Cena průkazu: 10 Kč Cena za ověření: 60 Kč
Průkaz bez ověření dopravce je neplatný se všemi důsledky.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz