Neplatné ukončení pracovního poměru má řešení

Ukončení pracovněprávního vztahu je poměrně komplikovaný proces, ve kterém se často chybuje. I přesto, že jeho podmínky definuje platná legislativa, si mnoho zaměstnavatelů zákoník práce vykládá “po svém” a využívá pracovníkovy neznalosti nebo strachu ze své autority. Zaměstnanec je buď nucen k podpisu nevýhodné dohody o rozvázání pracovního poměru, nebo je mu předložena výpověď s uvedenými důvody, které se nezakládají na pravdivé skutečnosti. Ve výpovědích bývají často chyby i ve výši odstupného nebo délce výpovědní lhůty, nejednou mají i formální nedostatky.

Jak takovou situaci řešit? V případě dohody o ukončení pracovního poměru platí jedno základní pravidlo: nepodepisovat nic, co pro vás není opravdu výhodné. Zaměstnavatelé totiž této “dohody” zneužívají a snaží se zaměstnance vmanipulovat do nepříznivých podmínek. V případě výpovědi z pracovního poměru je situace trochu jiná. Je totiž jednostranným rozhodnutím a nepotřebuje souhlas druhé strany. K její validitě stačí podpis strany, která ji podává. Samozřejmé je, že musí splňovat všechny náležitosti dané zákoníkem práce. 

Pokud má člověk podezření, že výpověď, kterou dostal, není platná, může se obrátit například na společnost Neplatnývyhazov.cz. Díky svým zkušenostem v oboru a finančnímu zázemí dokáže Neplatnývyhazov.cz vyrovnat síly s neseriózním zaměstnavatelem a rychle a bezplatně umí vyhodnotit každý případ. Zaplatí náklady na advokáta, soudní poplatek i další náklady soudního řízení, a to i v případě soudní prohry. Podle statistik Ministerstva spravedlnosti ČR mají spory o neplatné výpovědi pro zaměstnance až 70% úspěšnost. Řešte svoji situaci hned, nic neriskujete, naopak šetříte svůj čas i peníze. 

Foto: Archiv Neplatnývyhazov.cz

Diskuze

Scroll to Top
Tvorba webových stránek: Webklient