Nemocnice iniciovala setkání se zástupci Poruby

(Aktualizováno před )

Vedení Fakultní nemocnice Ostrava iniciovalo setkání se zástupci městského obvodu Poruba. To se uskutečnilo v úterý 19. června a přineslo řadu zajímavých podnětů i možností k rozvíjení spolupráce například v oblasti prevence, vědy a výzkumu i na poli dalšího rozmachu nemocnice.

„Fakultní nemocnice Ostrava je součástí Poruby, jsme tu doma. Proto považuji za nezbytné, abychom měli s vedením obvodu co nejlepší vazby a navzájem se podporovali,” konstatoval MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, který společně se svými náměstky představil starostovi Petru Mihálikovi a členům Rady městského obvodu Poruba investiční strategii nemocnice, jejíž součástí je například plánovaná rekonstrukce krevního centra a operačních sálů, zmínil potřebu personální stabilizace nemocnice a otevřel i další témata.

Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba, konstatoval, že podobný kontakt mezi nemocnicí a vedení obvodu chyběl. „Myslím, že je důležité, abychom co nejvíce komunikovali jak kvůli prospěchu obvodu, tak Fakultní nemocnice Ostrava, která je jedním ze dvou nejvýznamnějších zaměstnavatelů na území Poruby,” prohlásil a zmínil například potřebu přizpůsobení veřejného prostoru v okolí nemocnice jak požadavkům občanů, tak samotného zdravotnického zařízení. Dalším bodem bylo nezbytné řešení nedostatku parkovacích míst, který sužuje nejen nemocnici, ale také obvod. Společně s přítomnými místostarosty nabídl podporu při navazování komunikace nemocnice s městem i dalšími subjekty například na poli vědy a výzkumu.

Obě strany se v závěru schůzky, která vyvrcholila návštěvou urgentního příjmu a pracoviště CyberKnifu, kromě jiného dohodly na spolupráci při pořádání osvětových a preventivních akcí, rozšiřování povědomí žáků dvanácti porubských základních škol o zdravotnictví i možnostech profesního uplatnění v tomto oboru a také na uspořádání společného setkání s dalšími subjekty, z jejichž součinnosti by mohl profitovat jak obvod, tak Fakultní nemocnice Ostrava.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz